Jimmy Christensen

Jimmy rådgiver om beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder. Jimmys primære fokusområder er varemærke- og designbeskyttelse samt retssagsbehandling. Jimmy har også arbejdet intensivt med god domænenavnsskik, ligesom han er erfaren inden for områder som planterettigheder, ophavsret, online håndhævelse og persondata.

Jimmy har tidligere været ansat i Forsvaret med to udsendelser bag sig. I kraft af sin tidligere karriere i Forsvaret er nogle af Jimmys styrker overblik og situationsforståelse, hvilket især kommer kunderne til gavn i retssager. Han har et internationalt udsyn og har i forbindelse med sin uddannelse som cand.jur. fra Aarhus Universitet læst på både University of Bonn og University of Geneva.

Kompetencer

  • Varemærkebeskyttelse og –strategi
  • Retssager
  • Kontrakter
  • Ophavsret
  • Domænenavne
  • Markedsføringsret
  • Planterettigheder
  • Online håndhævelse
  • Persondata