Ofte bliver brugsmodellen omtalt som ”det lille patent”. Det kalder man den, fordi den i store træk svarer til et patent, der beskytter det eller de tekniske principper bag en opfindelse. Kravene er dog knap så strenge. Opfindelsen skal stadig være ny, men kravet om at adskille sig fra eksisterende opfindelser er mere lempeligt end for patenter.

Det er desuden primært maskiner eller produkter, som kan beskyttes som en brugsmodel, og beskyttelsen gælder kun i op til 10 år. Det er både hurtigere og billigere at opnå en brugsmodelbeskyttelse, men det er vigtigt at I holder jer for øje, at beskyttelsesomfanget ikke kan sidestilles med det, I kan opnå med et patent.

For at få en brugsmodelbeskyttelse skal der indleveres en ansøgning. I modsætning til patentansøgninger er det ikke muligt at indlevere brugsmodelansøgninger i alle lande. Nogle lande anerkender ikke denne type beskyttelse, og der eksisterer heller ikke et internationalt system for brugsmodeller. Det er derfor nødvendigt at ansøge i hvert enkelt land. Grundlæggende er kravene til en brugsmodelansøgning de samme som for en patentansøgning , men de er knap så strenge, og myndigheden undersøger ikke automatisk, om der eksisterer lignende opfindelser allerede. Det betyder også, at andre kan kræve, at rettigheden erklæres ugyldig, hvis det viser sig, at den ikke opfylder alle krav.

Først og fremmest hjælper vi jer med at afgøre, om en brugsmodel er den rigtige måde at beskytte jeres opfindelse. Hele udgangspunktet for en effektiv beskyttelse er at vælge den beskyttelsesform, der giver opfindelse den bedst mulig beskyttelse. Vi ved godt, at det kan være svært at gennemskue for andre, men for os er det en del af det, vi kan. Det samme gælder for udarbejdelse og indlevering af ansøgningen og håndtering af hele sagsbehandlingen, frem til registreringen er gennemført.

Vi ved, at det er vigtigt for jer at få formidlet fremgangsmåden og processen på en forståelig måde – uanset om det er undervejs i behandlingen eller efterfølgende i en håndhævelsessituation. Vores eksperter hjælper jer hele vejen og yder den professionelle og ærlige rådgivning i har brug for i enhver situation.