Med en designovervågning kan I overvåge både et konkret produkt eller en konkurrent. På traditionel vis i databaserne eller mere utraditionelt på Google. Det giver jer en helt unik mulighed for både at beskytte jeres egen designrettighed, holde øje med konkurrenternes registreringer og være opdaterede på markedets udvikling.  En designovervågning holder jer ajour og beskytter jeres investering i jeres rettigheder – også mod online krænkere, som ikke selv registrerer rettigheder, men kopierer og udnytter andres.

En designovervågning af registrerede designs sker på samme måde som varemærkeovervågninger i de databaser, hvor danske og udenlandske designmyndigheder registrerer rettigheder, og resultaterne fremsendes på månedsbasis eller med det interval, I ønsker – uanset om det er jeres egen designregistrering eller en konkurrent I opretter en overvågning på. I er dermed orienteret, hvis der registreres et design, som kan virke markedsforstyrrende for jeres produkt, eller hvis en konkurrent registrerer nye designs. På den måde kan I også holde jer opdaterede på markedets udvikling.
En overvågning af ikke-registrerede designs foregår på Google og tilbydes på månedsbasis på samme måde som en overvågning af registrerede designs. Med denne type overvågninger tilbydes en unik, professionel mulighed for at fremsøge krænkelser, hvor andre kopierer jeres design og forsøger at sælge kopiprodukterne på internettet. Det er et ekstra segment af krænkelser, som opdages i en sådan designovervågning. Krænkelser, som muligvis ikke ville være opdaget på traditionel vis. Det er også med til at give et bredere billede af branchen, da det giver mulighed for at opdage krænkelser med udspring fra alle dele af verden, som f.eks. fra Kina. Læs også her (link til Online håndhævelse) for mere information om vores hjælp til online håndhævelse af jeres rettigheder.

Hos Patrade sidder et specialistteam med meget stor erfaring i at foretage designovervågninger – både af registrerede og ikke-registrerede designs samt af konkurrenter. De har adgang til alle relevante databaser og har alle stor erfaring med at oprette traditionelle overvågninger af registrerede designs. Samtidig har de den specifikke viden, der kræves for at fremsøge resultater på Google ved hjælp af billeder i kombination med den rette søgetekst. Og er I i tvivl om, hvilken type overvågning, der vil give mest mening for jer, så sidder vores team klar til at rådgive jer i forhold til jeres konkrete rettighedssammensætning. Kontakt gerne en af vores konsulenter for at høre mere.