Vil I gerne vide besked, når andres domæner krænker jeres varemærke? Så bør I overveje en domæneovervågning.

Hos Patrade tilbyder vi en løsning ud over det sædvanlige. Vi har nemlig udviklet vores eget system til domæneovervågning, så vi kan hjælpe vores kunder langt mere effektivt end vores konkurrenter. Traditionel overvågning af domæner registrerer kun krænkende domæner, der oprettes efter en overvågning er igangsat. Den advarer dermed ikke om allerede eksisterende krænkelser. Det gør vores system derimod. Med vores system opdages alle krænkende domæner – også dem, der måtte være registreret før domæneovervågningen blev etableret.

I de fleste lande er det et lovgivningsmæssigt krav, at både et domæne og dets indhold skal være krænkende, før det er muligt at skride ind. Dette kan være en udfordring, da domæner ofte bliver registreret længe før, de tages i brug. Vores overvågningssystem opdager dog ikke kun, når et krænkende domæne registreres, men også når der tilføjes indhold til domænet, og det dermed bliver muligt for vores kunder at håndhæve deres IP-rettigheder gennem en domæneklagesag.

Afslutter I samarbejdet med en forhandler kan det være relevant at holde øje med, at denne forhandler ophører med at bruge et domæne, der efter samarbejdets ophør krænker jeres rettighed. Med vores system kan vi opfange, hvis sådan uretmæssig brug af et domæne skulle finde sted, og derefter agere, så vi sikrer, at vores kunders rettigheder opretholdes.

Det kan også give mening at overvåge jeres eget domæne, for at undgå at domænet ved et uheld ikke bliver rettidigt fornyet. Sker det, oplever mange virksomheder, at typisk udenlandske opportunistiske aktører udnytter situationen og opkøber det udløbne domæne for at bruge det til f.eks. oprettelse af en svindelwebshop. Læs mere om svindelwebshops her.