Det er vigtigt, at I som virksomhed er opmærksomme på at beskytte jeres forretningshemmeligheder efter gældende regler. Den nye lov om forretningshemmeligheder, der trådte i kraft i juni 2018, definerer for første gang begrebet ”forretningshemmeligheder”, og hvad der udgør lovlig eller ulovlig anskaffelse og brug heraf. Men den stiller også krav til indehaveren, og det er vigtigt at holde sig for øje for at kunne opretholde sin rettighed – og for at kunne kræve kompensation fra eventuelle krænkere.

Er I i tvivl, om I lever op til disse krav, så hjælper vi gerne.

En forretningshemmelighed er i den nye lov defineret som en oplysning eller viden, som er hemmelig ved ikke at være almindeligt kendt eller tilgængelig for andre i samme branche, og som har en handelsværdi på grund af sin hemmeligholdelse. Det kunne f.eks. være en teknisk oplysning som en model, en opskrift eller tegning, eller det kunne være en kommerciel oplysning som en markedsanalyse, en kundejournal eller en prisberegningsmetode.

Men for at kunne kalde en oplysning for en forretningshemmelighed, er det også et krav i henhold til loven, at I som virksomhed tager jeres forbehold for, at denne oplysning forbliver hemmelig. Alt efter forretningshemmelighedens type kræver det måske, at I sætter låse og alarmer op, krypterer jeres e-mails, bruger passwords på jeres computere, udarbejder hemmeligholdelseserklæringer eller lignende.

Hos Patrade kan vi rådgive jer om, hvordan I bedst beskytter jeres virksomheds forretningshemmeligheder, uanset om det er værdifuld viden, forretningsmetoder eller andet. Vi foretager en konkret vurdering af jeres forhold og hjælper jer med at udarbejde en strategi og procedure for behandlingen af jeres virksomheds mest følsomme oplysninger. Vi udfærdiger også nødvendige ansættelseskontrakter og hemmeligholdelseserklæringer eller andre dokumenter, der sørger for, at I er sikret i forhold til den gældende lov om forretningshemmeligheder.

Og skulle I blive udsat for en krænkelse, så kan vi naturligvis også hjælpe med det. Vores dedikerede hold af advokater og jurister har allerede hjulpet mange af vores kunder med at få styr på reglerne og opretholde deres rettigheder. Skal vi også hjælpe jeres virksomhed, så kontakt en af vores konsulenter.