Dyb forståelse for optimal beskyttelse af eksisterende og fremtidige immaterielle rettigheder er afgørende for mange virksomheder.
Selve beskyttelsen af rettigheder er således blot et lille hjørne af en virksomheds arbejde med IPR. Rettighedsbeskyttelse er et stærkt strategisk og forretningsudviklende værktøj.

Men den enkeltstående beskyttelse af en enkelt rettighed, fx et patent, er kun en del af det samlede billede. Markeds- og konkurrentovervågning, produktudvikling samt køb og salg af licenser, er nogle af de øvrige forhold, som vi hos Patrade anser som afgørende for enhver konkurrencedygtig IPR-portefølje

En freedom-to-operate-analyse giver et overblik over patentrettigheder inden for et bestemt område geografisk såvel som teknisk.

Høst fordele med Patrades erfaring

Analysen omfatter i første omgang en søgning efter eksisterende patentrettigheder. Herefter følger en grundig analyse af patentkrav og beskrivelser. Det er meget tidskrævende at søge efter patenter og patentansøgninger, og det kræver en betydelig erfaring at skelne de relevante patenter fra de mindre relevante.

En god freedom-to-operate-analyse kan imidlertid vise sig særdeles nyttig forud for lanceringen af et nyt produkt, idet man herved kan undgå eller i hvert fald betydeligt mindske risikoen for at krænke andres patentrettigheder.

En due-diligence-undersøgelse er en grundig værdianalyse af f.eks. en virksomheds immaterielle rettigheder, herunder patenter og varemærker. Undersøgelsen foretages forud for overtagelse af f.eks. en patentportefølje og ofte på foranledning af en potentiel køber for at denne kan skabe sig et overblik over sælgers rettigheder.

Vi skaber dette overblik ved at indsamle en mængde data for derved at verificere eller afkræfte sælgers oplysninger. Omfanget af dataindsamlingen varierer og afhænger af den konkrete portefølje.

En due-diligence-undersøgelse vil ofte være en meget klog investering, idet den er med til at begrænse de risici, som er forbundet med køb af f.eks. en patentportefølje.

Vi kan også tilbyde at foretage en due-diligence-undersøgelse på vegne af sælger, således at denne forud for et salg har dannet sig et fuldstændigt overblik over porteføljen, hvilket skaber tryghed i forbindelse med salg.

Forud for indlevering af en patentansøgning anbefaler vi, at der foretages en nyhedsundersøgelse for at se, om der allerede findes en opfindelse som din. Undersøgelsen skal forhindre, at vi indleverer en patentansøgning, som afvises på grund af manglende nyhed.

Vi søger i forskellige patentdatabaser, danske såvel som internationale samt på Internettet og får herved en idé om, hvilke opfindelser der allerede findes inden for området.

Opfindelserne vurderes nøje, hvorefter vi sender en rapport med vores vurdering samt en kopi af samtlige fremdragne patentskrifter, således at du selv kan gennemgå dem.

Kom rigtigt fra start

Afslører nyhedsundersøgelsen opfindelser, som direkte foregriber din opfindelse, er der ingen grund til at ofre tid og penge på en patentansøgning.

Vi søger dog ikke kun efter opfindelser, som direkte foregriber din opfindelse, vi søger også efter opfindelser, som blot minder om din. Sådanne opfindelser er det vigtigt at tage højde for, når patentansøgningen skal udarbejdes.

Ved allerede at tage højde for opfindelser, som minder om din i forbindelse med udarbejdelsen af patentansøgningen, kan vi måske helt undgå at tilpasse ansøgningen senere i behandlingsforløbet.

Patrade rådgiver virksomheder og enkeltpersoner om kommercialisering af forskningsresultater og udviklingsarbejde. Altså om den proces, der fører til at en opfindelse kommer i produktion. Opfindelserne og innovationen kan udvikles i eksisterende virksomheder via fx salg af patenter og licenser, optionsaftaler, joint ventures eller anden form for samarbejde. En anden vej er etableringen af en helt ny virksomhed.

Hos Patrade er vi ofte bindeled mellem opfinder og produktionsvirksomhed eller mellem forskellige virksomheder. Via vores netværk og viden om vores kunders interesseområder og fokusfelter, kan vi ofte foreslå profitable alliancer i alle parters interesse. Patrade’s netværk omfatter også uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter.

Vores mål er, at så mange spændende opfindelser og så megen innovation som muligt bliver taget i brug.