Det er en kendsgerning, at mange offentlige udbud annulleres på grund af konkurrenceforvridende fejl. Så er I en offentlig instans, der sender store projekter i udbud? Eller er I en virksomhed, der byder på offentlige projekter? Så kan det spare jer mange omkostninger at have overblik over andres IP-rettigheder på området. Hos Patrade tilbyder vi at hjælpe jer med et IPR-tjek målrettet udbudssituationer. Som ordregiver skal I sikre lige muligheder for alle budgivere, og det er derfor essentielt, at jeres udbudsmateriale ikke forudsætter brug af patenterede løsninger. På samme måde skal I som budgiver være sikre på, at I ikke anvender løsninger, som andre har rettigheden til. Og det kræver et grundigt forarbejde.

En vigtig del af sammensætningen af udbudsbetingelser er, at I som udbudsgiver sikrer fri konkurrence for virksomheder, der har interesse i at byde på projektet. Materialet må derfor ikke kræve brug af specifikke, patenterede produkter, fordi det i så fald kun vil give rettighedsindehaveren mulighed for at byde på projektet. Det virker måske åbenlyst, men fakta er, at mange udbud annulleres på grund af manglende konkurrence. Ofte sker det, fordi udbudsgiveren på forhånd har indtænkt konkrete løsninger i deres projekt, men de får ikke grundigt undersøgt, om der eksisterer immaterielle rettigheder, som forhindrer anvendelsen af de løsninger. Efter udbuddet er offentliggjort vil der i de tilfælde ofte følge en klagesag, som fører til, at udbuddet annulleres. Udbudsgiveren må derefter foretage de nødvendige ændringer og offentliggøre et nyt udbud. Og det er en økonomisk byrde for både udbudsgiveren og for de virksomheder, der allerede har brugt tid på at sammensætte et tilbud.

Hvis I som virksomhed byder på et offentligt udbud, er der i forhold til immaterialretten især to ting, I bør være opmærksomme på:

  1. Er der i udbudsmaterialet beskrevet funktioner, som I ikke har mulighed for at give tilbud på uden at krænke andres rettigheder? Hvis det er tilfældet, lever materialet ikke op til udbudsreglerne, og da det forhindrer jer i at konkurrere på lige fod med andre, skal I reagere.
  2. Anvender I i jeres færdige tilbud løsninger, som andre har rettigheden til? Med mindre I har rettighedsindehaverens samtykke hertil, opstår der en krænkelsessituation, som potentielt kan koste jer dyrt i både tid og penge, og som kan resultere i, at I i sidste ende ikke kan leve op til jeres kontraktlige forpligtelser over for udbudsgiveren.

Uden den rette viden kan det være svært at skabe et immaterielt overblik, og det kan derfor være en god idé at alliere sig med en professionel IP-rådgiver.

Som professionel IP-rådgiver hjælper Patrade både udbuds- og tilbudsgivere med et IPR-tjek. Først og fremmest tilbyder vi at lave en forundersøgelse af eksisterende rettigheder. Vi har mange års erfaring med at foretage denne type undersøgelser og har adgang til alle relevante databaser. For udbudsgiveren er en forundersøgelse med til at sikre, at der ikke immaterialretsligt opstår konkurrenceforvridende vilkår i udbudsbetingelserne, som kan føre til en klagesag og eventuelt annullering af udbuddet. Samtidig kan vi gennemgå materialet for konkurrencehindrende formuleringer, så de endelige udbudsbetingelser opfylder reglerne om lige muligheder for alle bydende.

For tilbudsgiveren kan en forundersøgelse dels foretages på baggrund af udbudsmaterialet for at afsløre eventuelle konkurrenceforvridende elementer. Men det kan også være tilbuddet, som tjekkes efter for uretmæssigt brug af andres rettigheder. På den måde undgår virksomheden at lande i en situation, hvor de uforvarende krænker andre.