En gennemtænkt kontrakt kan være altafgørende for en virksomhed. Det er derfor helt essentielt, at alle parter er enige og forstår de rettigheder og forpligtelser, der følger med, når en kontrakt underskrives. Opstår der en tvist i kontraktens levetid eller ved dens ophør, kan det være udslagsgivende for de involverede parter, at alle forhold har været tænkt ind i kontrakten fra starten. Uanset om det drejer sig om en licensaftale, en sameksistensaftale, en hemmeligholdelseserklæring eller andet, er det vigtigt at være fremsynet og tænke strategisk allerede ved kontraktens indgåelse. Og det kan være svært! Men vi hjælper gerne.

Hos Patrade har vi stor erfaring med at udfærdige kontrakter, og vi rådgiver vores kunder ikke bare ud fra et juridisk synspunkt, men også ud fra et strategisk, så vi hele tiden har virksomhedens fremtidige forretningsvilkår for øje. Og vi er med vores kunder hele vejen – ved forhandlingsbordet, når forholdene drøftes; under udarbejdelsen, når betingelserne fastlægges; i fortolkningen, når der opstår tvivl; og i retssalen, når en tvist skal afgøres. Vores advokater og jurister er specialister i håndtering af IP-kontrakter – både danske og internationale – og bistår vores kunder i udfærdigelsen af kontrakter inden for f.eks.:

• licenser
• eneforhandling
• agenter
• overdragelse, pantsætning af og retsforfølgning mod IPR-rettigheder
• salgs- og leveringsbetingelser
• hemmeligholdelse
• fortrolighed
• sameksistens
• branchebestemte forhold

Har I spørgsmål om kontraktret i forhold til jeres virksomhed, så kontakt os, og lad os hjælpe jer med at komme videre.