Har I opdaget, at en anden bruger et logo næsten identisk med jeres? Eller at nogen fremstiller kopier af jeres produkt? Og ejer I rettigheden? Så er der tale om en krænkelse, og det skal I reagere på. En helt essentiel del af at eje en IPR-rettighed er at håndhæve den. Er I bevidste om, at andre krænker f.eks. jeres varemærke eller patent, og gør I ikke noget for at forhindre det, så kan det betragtes som passivitet og accept, og det kan blive meget bekosteligt på den lange bane – I kan miste både omsætning, jeres rettighed og jeres gode ry.

Der er flere måder at håndtere en krænkelse på. Har en anden f.eks. ansøgt om en rettighed, som, I mener, kan forveksles med jeres, så er det muligt at nedlægge en indsigelse imod registreringen af rettigheden, når den offentliggøres. Det skal som udgangspunkt gøres ved den myndighed, hvor rettigheden er ansøgt.

Det kan også være, at I opdager, at en anden bruger jeres rettighed, eller noget, der ligner, uden jeres samtykke. Så kan det være en god idé at lægge ud med et brev, der informerer den anden part om jeres rettighed og kræver, at krænkelsen standses. I nogle tilfælde er den anden part måske slet ikke klar over, at de krænker en andens rettighed, men andre gange er det en helt bevidst handling i et forsøg på at lukrere på en eksisterende idé eller brand.

Fremgangsmåden for at standse en krænkelse vil altid afhænge først og fremmest af typen af krænkelse, og det er derfor også altid anbefalelsesværdigt at rådføre sig med professionelle, når man bliver opmærksomme på misbrug af en rettighed. Den rette professionelle håndtering af sagen kan måske afværge, at en konflikt ender i en retssag, og skulle det alligevel ske, så kan det vise sig at være afgørende for en retssags udfald, at situationen fra starten er blevet korrekt håndteret.

Hvis I beskyldes for at krænke en andens rettighed, er første skridt af få lavet en vurdering af situationen, og hvordan I skal forholde jer. Ikke alle henvendelser af den type er helt seriøse, og nogle er endda decideret falske, så det er en god idé at få en professionel vurdering. Skulle det vise sig, at I uforvarende er kommet til at krænke en andens rettighed, er det afgørende for jeres virksomhed, at situationen håndteres på en måde, så I kommer igennem med færrest mulige omkostninger – både på den økonomiske og den forretningsmæssige side.
Hos Patrade har vi stor erfaring med håndtering af krænkelser – og med at undgå dem. Vi tilbyder eksempelvis gerne vores kunder at lave en forundersøgelse  ved hjælp af forskellige rettighedsdatabaser, før I ansøger om en rettighed. På den måde sikrer vi, at noget tilsvarende ikke allerede er registreret. Og efter rettigheden er opnået, anbefaler vi, at rettigheden overvåges, så I bliver gjort opmærksom på et eventuelt misbrug af jeres rettighed. Vores kompetente medarbejdere laver altid en vurdering af overvågningsresultaterne, så I kun får besked om resultater, hvor der er en reel risiko for krænkelse af jeres rettighed. Det tætte samarbejde mellem vores patentkonsulenter og vores juridiske konsulenter gør, at vi kan give vores kunder fordelen af at have den tekniske forståelse og viden samlet med den juridiske kapacitet til at handle, når det drejer sig om krænkelser. Vi kender alle relevante regler og bestemmelser og kan hjælpe vores kunder igennem korrespondancen og mægling med den anden part og hele vejen til højesteret om nødvendigt – uanset om vores kunde er den krænkede eller den krænkende part.