Hvordan må vi markedsføre vores virksomhed? Et simpelt spørgsmål med et ikke helt simpelt svar. Markedsføringsloven dikterer ganske vist, hvordan I som erhvervsdrivende skal agere i jeres markedsføring i forhold til forbrugere og andre virksomheder, og hvad jeres markedsføringsmateriale må indeholde, men det bliver alligevel nemt et gråzoneområde, fordi markedsføringsloven også fungerer i sammenhæng med andre love som databeskyttelsesforordningen, patentloven, varemærkeloven, designloven m.m.

Og med den stigende digitale udvikling og et øget behov for online markedsføring er svaret til dette spørgsmål juridisk set blevet endnu mere komplekst. Som erhvervsdrivende kan det være svært at skabe det store overblik over ”do’s and don’ts” i forhold til virksomhedens markedsføring.  Så selv om det helt overordnede svar er, at I som erhvervsdrivende skal handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik, så er det en god idé at få professionel rådgivning om, hvad det helt konkret vil sige i forhold til jeres virksomhed.

I relation til immaterielle rettigheder kan der også være hjælp at hente i markedsføringsloven. I sit udgangspunkt regulerer markedsføringsloven spørgsmål om udformning af reklamer, regler for udbud og tilbud af varer og tjenesteydelser, prisreguleringer, anvendelse af rabatter, konkurrencer og lodtrækning som led i markedsføring, regler om garanti og lignende. Men markedsføringsloven supplerer også love om immaterielle rettigheder som patentloven, varemærkeloven og designloven i sager om f.eks. ulovlige produkt- og varemærkeefterligninger og produktpirateri og andre krænkelser.

I visse tilfælde kan det endda betyde en udvidet beskyttelse for rettighedsindehaveren. Og med den nuværende tendens med virksomheder, som oplever, at deres rettigheder bliver krænket, så kan det have betydning for jer som erhvervsdrivende – uanset om I selv er rettighedsindehavere og oplever en krænkelse, eller om I bevæger jer (måske utilsigtet) på kanten af en krænkelse af jeres konkurrent.

Hos Patrade har vi stor erfaring med rådgivning i relation til markedsføringslovens regler. Det gælder f.eks. i spørgsmål om lovligheden af planlagte reklamekampagner, prisstrategier, sager om konkurrenters illoyale adfærd, sager om brud på eller beskyttelse af forretningshemmeligheder samt rådgivning i forbindelse med sager om produktefterligninger og produktpirateri. Vi hjælper også gerne med at udfærdige salgs- og leveringsbetingelser, agentaftaler, eneforhandleraftaler, licensaftaler og andre kontrakter. Og vi rådgiver også om online markedsføring og overholdelse af databeskyttelsesforordningen i den forbindelse, samt om online håndhævelse hvis I selv oplever at blive krænket online. Kontakt en af vores dygtige konsulenter, og hør mere.