Salg af kopivarer er ikke et nyt fænomen, men hvor det tidligere typisk foregik på en lille markedsplads i en sydeuropæisk ferieby, er det i dag de mange udenlandske shoppingportaler, der primært er blevet den nye online markedsplads for denne type krænkelser. Det digitale aspekt betyder, at krænkerne i dag når ud til markant flere potentielle købere, og problemet er dermed vokset betragteligt.

Første skridt mod at beskytte jeres IP-rettigheder mod online salg af kopivarer er at opdage, at de finder sted. Næste skridt er at reagere på de online krænkelser, der dukker op, og dette er uhyre vigtigt. Vælger I som virksomhed at sidde sådanne krænkelser overhørig, kan det i den sidste ende resultere i, at virksomhedens varemærke udvandes, og at rettigheden hertil går tabt.

Vi oplever ofte, at folk er af den opfattelse, at kampen mod online salg af kopivarer er nyttesløs. Det er den ikke! Faktisk langt fra! Vi har en succesrate på stort set 100 % i denne type krænkelsessager, og ganske ofte får vi ikke alene fjernet kopivaren fra shoppingportalen, men vi finder også producenten og bagmændene bag og kan gå efter dem direkte.
Hos Patrade tilbyder vi den fulde pakkeløsning. I modsætning til mange af vore konkurrenter laver vi ikke computergenererede søgninger, hvorefter det rå resultat videresendes til vurdering hos kunden. Hos os er der mennesker bag søgningerne, og vi foretager altid en juridisk vurdering af alle resultaterne og laver de nødvendige tiltag for at stoppe krænkelserne. Alt dette foregår som en kontinuerlig proces, hvor I som kunde kun bliver involveret ved sjældne tvivlsspørgsmål. Resten klarer vi. Lyder det dyrt? Det er det ikke! Vi arbejder til yderst konkurrencedygtige priser, og vi tager meget gerne en snak om jeres behov og forventninger.