Har du skabt et litterært eller kunstnerisk værk som eksempelvis en bog, et blogindlæg, en arkitekttegning, et fotografi, et møbel og lignende, så er det automatisk beskyttet af ophavsretsloven. Det kræver ingen ansøgning eller registrering. Værket er ophavsretligt beskyttet i det øjeblik, det er skabt. Og kun skaberen af et værk må gøre det tilgængeligt for offentligheden. Det vil sige, at ingen andre må kopiere, sprede, vise eller fremføre værket uden skaberens tilladelse – dog med et par enkelte undtagelser. Andre må f.eks. gerne citere fra værket eller kopiere det til privat brug.

Og ophavsretten er værd at bemærke – også i den digitale verden. Mange er af den fejlopfattelse, at alt, der findes på Internettet, må bruges af alle. Men det er forkert. Ophavsretten gælder i lige så høj grad her, og det er derfor en krænkelse af din rettighed, hvis nogen tager f.eks. en tekst eller et billede fra din hjemmeside og lægger på deres egen uden at have fået lov. Krænkelser af denne type sker ofte, men der er hjælp at hente.

Værker skal have en vis tyngde. Det vil sige, at de skal have et personligt islæt, der viser, at værket er blevet til efter visse kreative overvejelser. Men både i Danmark og i EU er det forholdsvis lidt, der skal til, før noget betragtes som et værk. Eksempelvis vil de fleste tekster og billeder have et tilstrækkeligt personligt præg til at være ophavsretligt beskyttet.
I Danmark er hovedreglen, at et værk er ophavsretligt beskyttet i hele ophavsmandens levetid og 70 år derefter. Sådan er det i de fleste lande, men der er også lande som f.eks. Irland, hvor reglerne er mere lempelige. Der kan også være særlige typer af værker, som har særskilte regler, men de fleste vil være dækket af hovedreglen.
Oplever du, at andre krænker din ophavsret, så kan vi hjælpe – både med at finde og standse krænkelser og med at kræve erstatning eller godtgørelse, hvor det er relevant. Vores juridiske specialistteam har stor erfaring med at håndhæve rettigheder til ophavsretligt beskyttede værker – de digitale såvel som de fysiske – og vi har hos Patrade endda udviklet vores eget værktøj til at finde krænkerne. Vil du gerne vide mere, så er du velkommen til at kontakte en af vore konsulenter for en uforpligtende snak.