Med en registreret rettighed har I taget et afgørende skridt i retning af at beskytte jeres opfindelse, produktnavn, designmønster eller lignende. Men en registreret rettighed alene er ikke en garanti for, at myndighederne ikke udsteder nye patenter, varemærker eller designs, som er forvekslelige eller endda identiske med jeres. Det er derfor vigtigt også at overvåge jeres rettigheder.

En overvågning holder jer ikke blot orienteret om nye potentielt krænkende rettigheder, men den giver jer også en mulighed for at være ajour med konkurrenter og nye tendenser på markedet. Overvågninger kan foretages i enkelte lande, hele EU, Norden eller worldwide og rapporteres med aftalt interval – helt efter jeres ønsker og behov.