Har I opfundet noget nyt? Måske et produkt, en metode eller en proces? Så er det sikkert en god idé at ansøge om et patent – i Danmark eller måske internationalt. Patentet giver jer eneret til de tekniske principper bag jeres opfindelse. Det betyder, at andre ikke må hverken fremstille eller sælge noget lignende. Men patentet forhindrer ikke kun andre i at stjæle jeres opfindelse – den tilfører også værdi til jeres virksomhed.

Patentrettigheden til en opfindelse er med til at gøre jeres virksomhed mere attraktiv for nye samarbejdspartnere i form af f.eks. investorer eller licenstagere – kort sagt, en patentrettighed er en investering! Og den skal I selvfølgelig passe på.

Jeres opfindelse skal for det første kunne anvendes industrielt, og så skal den være ny og adskille sig væsentligt fra alt, hvad der er allerede er kendt. Det er derfor vigtigt, at I ikke viser eller omtaler jeres opfindelse til messer, i artikler eller på nogen andre måder, før der er indleveret en patentansøgning. Det kan desuden være en god idé at få professionel hjælp til at lave en nyhedsundersøgelse , før I går i gang med selve ansøgningsprocessen. På den måde undgår I at ansøge om noget, som andre allerede har patent på.

I skal overveje, hvor i verden det giver mening at beskytte opfindelsen. Er det kun aktuelt i Danmark, eller er jeres virksomhed også aktiv (eller på vej til at blive det) i andre lande? Det har betydning for, hvilken type ansøgning, I skal vælge. Det er muligt at søge nationalt i Danmark eller et andet land, men det er også muligt at indlevere enten en europæisk (EP-ansøgning) eller en international ansøgning (PCT-ansøgning). Det er derfor væsentligt at have en strategi for, hvad I gerne vil med jeres opfindelse i fremtiden.

En patentrettighed gælder i op til 20 år – forudsat at I hvert år betaler en obligatorisk årsafgift.

Hos Patrade har vi mange års erfaring med patenter og udarbejdelse af patentansøgninger. Indledningsvis hjælper vi gerne vores kunder med at lave en nyhedsundersøgelse i forskellige databaser og forhåndsvurderer, om opfindelsen kan leve op til kravene for en patentansøgning. På den måde kommer I bedst muligt fra start.

I hver enkelt sag bruger vores kyndige patentkonsulenter resultaterne fra nyhedsundersøgelsen til at vinkle og udarbejde patentansøgningen, så den både opfylder de forskellige patentmyndigheders krav til udformning og samtidig giver jer som kunde størst værdi i forhold til beskyttelsesomfanget. Vi håndterer naturligvis også korrespondancen frem til udstedelse – med myndighederne direkte eller gennem vores internationale netværk af dygtige og nøje udvalgte kolleger, hvor det er nødvendigt.

Opstår der efter patentets udstedelse behov for udarbejdelse af licenser, salg af rettigheder eller måske håndtering af retstvister, så er vi med vores kunder hele vejen – fra start til slut. Så har I en idé, eller vil I måske gerne have gennemgået og opdateret jeres rettighedsportefølje, så kontakt en af vores patentkonsulenter. Vi er altid klar til at tage drøfte, hvordan jeres virksomhed får bedst udbytte af jeres idéer og rettigheder.