Med en overvågning kan I både holde øje med egne rettigheder og jeres konkurrenters tiltag i forhold til et bestemt produkt eller produktgruppe. I kan også overvåge en bestemt teknik, og på den måde hele tiden være opdaterede på, hvad der kommer af nye opfindelser inden for et bestemt teknisk område. En overvågning er kort sagt en nem, billig og effektiv metode til at styrke jeres position på markedet og til at støtte jer i udviklingen af nye produkter. Det gør det lettere at navigere uden om andres patenterede rettigheder, men samtidig bliver det også lettere at beskytte og håndhæve jeres egne. Det er en ”must-have”-investering for at få det fulde udbytte af jeres produkt.

En overvågning gennemføres i de databaser, hvor de danske og udenlandske myndigheder registrerer ansøgninger om brugsmodel- og patentrettigheder. Du kan overvåge en eller flere af dine konkurrenter, en hel branche, en produktkategori, en specifik teknik eller konkrete patenter – og på et eller flere markeder. Den store fordel er, at du på den måde har et overblik over de markeder, der er relevante for dig og din virksomhed, og det betyder, at du kan reagere øjeblikkeligt, hvis andre ansøger om patent på et produkt, der krænker dine rettigheder. Du kan også holde øje med, hvilke nye opfindelser, der bliver patenteret inden for dit område, og bruge den viden til inspiration, udvikling og tilføjelse af nye produkter i din egen virksomhed. Ofte vælger vores kunder en basisovervågning, hvor de én gang om måneden får tilsendt resultatet af deres overvågning, men du kan også få skræddersyet en overvågning, der passer lige til din virksomheds behov.

Antallet af patentrettigheder stiger. Og med det kommende nye EU-patent vil antallet af relevante patenter for den enkelte virksomhed stige endnu mere. Det vil derfor også blive sværere at finde sin plads på markedet og navigere uden om andres rettigheder – og undgå krænkelser af egne. Behovet for at vide, hvilke rettigheder og hvilke ansøgninger, der eksisterer derude, vil således også vokse. Samtidig bliver det lettere at anlægge sag mod krænkere, da en enkelt retssag potentielt kan forhindre salget af et produkt i hele EU. Glædeligt for rettighedsejeren, men dyrt for krænkeren.
Vores kompetente konsulenter har adgang til alle de nødvendige databaser for at iværksætte en overvågning – uanset om den skal gennemføres på nogle få markeder eller i hele verden. Resultatlisten kan fremsendes med præcis det interval, du ønsker, og er du i tvivl om, hvilken betydning emnerne på listen har for dit produkt, så sidder vores konsulenter klar til at rådgive dig. Konsulenternes ekspertviden gør dem i stand til at foretage en effektiv vurdering af ethvert patentskrift på din liste.