Har I styr på reglerne for behandling af persondata? Den 25. maj 2018 kom der med den nye databeskyttelsesforordning og den nye databeskyttelseslov en række skærpede krav i forhold til tidligere praksis. Det betyder, at der nu er en lang række områder, hvor I som virksomhed skal være opmærksomme på, at I stadig overholder reglerne for behandling af personoplysninger. Virker det lidt uoverskueligt? Hos Patrade har vi et team af persondataeksperter, der kan hjælpe.

Med personoplysninger menes enhver form for information om fysiske, identificerbare personer, som f.eks. navn, køn, bopæl, e-mailadresse osv. for både medarbejdere, kunder og andre. Forordningen og den nye lov gælder uanset, om det handler om indsamling, opbevaring, brug eller videregivelse af persondata.

Der er mange områder at være opmærksom på inden for behandling af persondata, men et af de vigtigst punkter er dokumentation. I skal som virksomhed kunne bevise, at jeres håndtering af personoplysninger er lovlig – altså at I behandler, opbevarer og sletter oplysningerne i henhold til forordningen og databeskyttelsesloven. Vi anbefaler derfor, at I udarbejder en skriftlig politik herom og sørger for, at denne kontinuerligt er opdateret og kendt af jeres medarbejdere.
Vi har hos Patrade et team af persondataeksperter, der kan rådgive jeres virksomhed i forhold til forordningen og databeskyttelsesloven. Vi kan både hjælpe med at identificere udfordringerne i jeres virksomhed og gennemføre de tiltag, der er nødvendige for at overholde reglerne inden for området. Vi hjælper også gerne med udarbejdelse og gennemgang af databehandleraftaler og politikker om databeskyttelse. Så vil I også være sikre på, at I overholder alle reglerne og undgå unødvendige bøder, så kontakt vores ekspertteam via knappen "kontakt en konsulent".