Måske har jeres virksomhed været offer for svindelwebshops – webshops drevet af ukendte, ofte udenlandske aktører, der foregiver at sælge jeres produkter? Måske ved I det ikke. Hos Patrade har vi specialiseret os i at foretage omfattende søgninger, der afslører denne type online krænkelser, og ganske ofte overraskes vores kunder over, hvor tit de selv er offer for svindel.

Hvad er en svindelwebshop?

Princippet bag disse webshops er, at de foregiver at sælge produkter fra kendte brands, som de reelt ikke er i besiddelse af. Webshoppen er en skal, der er designet med originale billeder og korrekte produktinformationer, der får siden til at fremstå professionel og legal - typisk med priser langt under den vejledende udsalgspris. Når en køber bestiller en vare, sker der imidlertid det, at varen aldrig kommer frem, eller at køberen modtager et ganske andet produkt end det bestilte. Og er den bestilte vare et produkt fra jeres sortiment og med jeres navn, så kan det skade jeres virksomhed. Der er nemlig en overhængende sandsynlighed for, at køberen fremadrettet vil associere den dårlige oplevelse med jeres produkt og jeres navn.

Hos Patrade har vi et specialiseret team til at hjælpe vores kunder i kampen mod disse online svindlere. Vi tilbyder en løsning, hvor vi varetager hele processen fra start til slut. Det betyder, at vi har højtkvalificerede medarbejdere til at foretage de indledende, tekniske søgninger, hvor vi lokaliserer de svindelwebshops, der forsøger at lukrere på vores kunders renommé. Efterfølgende forestår vores advokater den juridiske håndtering af sagerne, som fører til, at de snyltende webshops lukkes ned, og misbruget af vores kunders brand bringes til ophør. Vil I også beskytte jeres virksomheds brand og begrænse omsætningstabet til svindelwebshops, så kontakt en af vores specialister for en drøftelse af jeres muligheder.