Lige så vigtigt det er at registrere jeres varemærke, lige så vigtigt er det også at pleje det. Det vil sige at holde øje og reagere, hvis andre forsøger at lukrere på jeres rettighed ved at anvende den uden jeres tilladelse eller ved at registrere noget lignende eller forveksleligt. En problemstilling, som kontinuerligt vokser – også på e-handelsplatforme som f.eks. Amazon. Med en overvågning kan I nemt og effektivt være opdateret på konkurrenternes færden på markedet og handle i tide, hvis det bliver nødvendigt. Og det kan vise sig at være en virkelig god investering i jeres investering. Reagerer I ikke rettidigt på en krænkelse af jeres rettighed, kan det betyde en begrænsning eller i værste fald bortfald af jeres varemærke.

I kan få skræddersyet en overvågning, som passer nøjagtigt til jeres virksomhed. Det kunne f.eks. være en overvågning af en konkurrent, en branche eller et specifikt varemærke. Overvågningen foretages i de databaser, hvor danske og udenlandske varemærkemyndigheder registrerer rettigheder, og resultaterne fremsendes til jer med det interval, I ønsker. Den store gevinst ved en overvågning er, at I konstant er opdateret på jeres konkurrenter, og om de registrerer et mærke, som krænker eller er tæt på jeres. Det giver jer muligheden for at reagere i tide, og det kan være med til at begrænse skaden på jeres rettighed. Det sikrer jer også imod utilsigtet at komme for tæt på en andens rettighed, når I f.eks. er i en udviklingsfase eller skal navngive eller brande nye produkter.
Antallet af varemærker stiger konstant. Det bliver derfor stadig mere kompliceret at sikre sig, at andre ikke kommer for tæt på ens rettighed. Og i dag er det ikke noget særsyn, at en virksomhed, der er på vej ind på et marked, oplever, at andre allerede har registreret virksomhedens varemærke på et relevant marked – f.eks. i Kina. En overvågning er den bedste og billigste måde at blive opmærksom på den type forhold.
Hos Patrade fremsender vi ikke bare en resultatliste, som I selv skal tage stilling til – med mindre det er den løsning, I selv vælger. En resultatliste kan være lang, og der kan være mange emner på listen, som skal gennemgås. Og det gør vi gerne for jer. Vores juridiske konsulenter har de bedste forudsætninger for at tage stilling til, om et emne på resultatlisten er en potentiel trussel for jer eller ej, og når de har været igennem overvågningsresultaterne, fremsender de kun de emner til jer, som er relevante. Det betyder, at I hele tiden er opdateret både på konkurrenter og eventuelle krænkere, uden at det vil tage meget af jeres tid. Til gengæld kan det have en positiv effekt på jeres bundlinje.