Firmanavne, logoer, slogans, brands, lyde, farver - et varemærke kan være mange ting. Men fælles for dem er, at de er særlige kendetegn for jeres virksomhed. De adskiller jer fra konkurrenterne, og det er værd at beskytte! Vi ser ofte, at svindlere forsøger at snylte på det gode navn og ry, som andre har brugt år på at opbygge. Og lykkes det, kan det have store konsekvenser for den virksomhed, det går ud over.

Med en varemærkeregistrering får I mulighed for at tilføje et ®, når I bruger jeres varemærke. Det er et lille, men yderst værdifuldt symbol! Det er nemlig internationalt kendt, og det viser omverdenen, at I har en eneret til mærket. Eneretten gælder naturligvis kun i det omfang, I har beskyttet mærket, og det er derfor essentielt, at I er fremsynede i forhold til brugen af jeres varemærke også i fremtiden.

En gennemtænkt varemærkeregistrering er et aktiv med en helt afgørende værdi, når I skal brande jeres virksomhed og vinde markedsandele.

For at registrere et varemærke skal der indleveres en ansøgning, som definerer hvilke produkter eller ydelser, jeres mærke skal registreres for. For at være fuldt ud beskyttet skal I derfor tænke ud i fremtiden og overveje, om der er produkter eller ydelser, som I på et senere tidspunkt vil komme til at bruge mærket for.

Det samme gælder for jeres valg af lande. Varemærket er kun beskyttet i de lande, I har en registrering i. Det er derfor vigtigt at overveje, om I vil introducere jeres produkter eller ydelser på et nyt marked inden for en overskuelig fremtid. Opererer I udelukkende i Danmark (eller et andet specifikt land) kan det være tilstrækkeligt med en national registrering. Men det er også muligt at registrere mærket i flere lande med en enkelt ansøgning. En EU-registrering dækker f.eks. over 28 europæiske lande, og vælger I en international registrering kan I udvælge, hvilke lande I globalt ønsker beskyttelse i. Dette er typiske den billigste løsning, hvis I ønsker at registrere i bare to lande (udover Danmark) eller derover.
For at opretholde registreringen på sigt skal I også bruge jeres mærke for alle registrerede produkter og ydelser i de lande, I har valgt. Det er derfor afgørende, at I har en reel intention om brug, for at en varemærkeregistrering giver mening.

Når jeres varemærke er blevet registreret gælder det uendeligt – i hvert fald så længe I hvert 10. år betaler en obligatorisk fornyelsesafgift. Visse lande kræver også, at I med et fastsat interval (som varierer fra land til land) indleverer dokumentation for, at I bruger mærket for de produkter og ydelser, det er registreret for. Det er væsentligt at være opmærksom på, at selv i lande, hvor det ikke er obligatorisk at dokumentere brug, så kan myndigheden i en konfliktsituation bede jer dokumentere, at I bruger mærket. Kan I ikke det, kan det betyde, at I mister jeres rettighed.

Først og fremmest kan vi hos Patrade hjælpe jer med en vurdering af jeres mærke. Kan det registreres? Ligner det en andens mærke for meget? Der findes rigtigt mange registrerede varemærker, og vi anbefaler derfor en forundersøgelse i forskellige databaser for at udelukke risikoen for at krænke et eksisterende mærke i enten ordlyd eller udformning. Vi rådgiver jer også om, hvilke produkter og ydelser der er væsentlige for jeres forretningsområde, og hvilke lande I bør ansøge i for at opnå den bedste og bredeste beskyttelse af jeres varemærke. Vi håndterer alt sagsarbejde fra indlevering, korrespondance med myndigheder og frem til registrering. Og når jeres mærke er blevet registreret, hjælper vi jer med at håndhæve det, så andre ikke misbruger det. Det kan være en god idé at lave en overvågning af jeres varemærke, så I bliver informeret, hvis andre søger om registrering af eller bruger et mærke, som kan forveksles med jeres. Ved sådanne overvågninger vurderer vi resultaterne, før I får besked, så I kun skal forholde jer til reelle trusler mod jeres mærke. Dermed skal I ikke bruge unødigt tid på andet end jeres forretningsområde.