Konkurrenceretlig rådgivning

Sager om overtrædelse af konkurrenceloven håndhæves af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - enten ad egen drift eller efter anmeldelse fra virksomheder eller forbrugere. De værste overtrædelser havner hos SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet), som nu er kommet under politisk pres for lange sagsbehandlingstider, og Justitsministeren er kaldt i samråd herom efter kritik fra Rigsrevisionen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 38 måneder.
Det kan have store omkostninger for en virksomhed at befinde sig i en gabestok i så lang tid.

Konkurrencesager drejer sig hyppigt om aftaler, samhandelsvilkår eller anbefalinger mellem forhandlere, leverandører, konkurrenter eller brancheforeninger.

Stiller du fx dig selv følgende spørgsmål:

  • Hvilke informationer må jeg dele med mine konkurrenter?
  • Må jeg fastsætte vejledende udsalgspriser?
  • Må jeg opdele markeder mellem mine forhandlere?
  • Må jeg altid sælge mine produkter på en webshop?
  • Kan jeg nægte at levere varer?
  • Hvem er ansvarlig for, at konkurrenceloven overholdes?

Så har du måske brug for konkurrenceretlig rådgivning. Det kan du få hos advokat Mikkel Kleis.