Skip to main content
Mathias Bartholdy

Mathias Bartholdy

Senioradvokat (L)

Østre Havnepromenade 26, 2., 9000 Aalborg, Danmark

Mathias rådgiver om beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder, både varemærker, patenter, designbeskyttelse og ophavsrettigheder.

Derudover beskæftiger han sig med databeskyttelsesret/GDPR, markedsføringsret og it-ret og har i stort omfang bistået virksomheder med juridiske udfordringer i relation til it og nye teknologier, herunder AI.

Han har tidligere været ansat i et større dansk advokatfirma samt som in-house advokat i en stor dansk it-virksomhed. Han underviser til daglig kandidatstuderende på AAU i it- og internetret og fungerer herudover som ekstern censor på AAU for en række fag med relation til it-retten.

Mathias har møderet for landsretterne.

Mathias er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet.

Mathias udtaler sig lejlighedsvist i danske medier i relation til juridiske udfordringer ved nye teknologier.