Skip to main content
Mie Haslund

Mie Haslund

European Patent Attorney

Ceresbyen 75, 6., 8000 Aarhus C, Danmark

Som European Patent Attorney (EPA) samt Certified Danish Patent Agent (CDPA) arbejder Mie med alle patentrelateret aspekter. Hun kan assistere med alt fra nyhedsundersøgelser og patenterbarhedsvurderinger af nye opfindelser, udformning og indlevering af patentansøgninger, besvarelser af rapporter fra de officielle patentmyndigheder, udstedelse af patenter, indsigelser i patentsager samt patentretsager.

Mie har en baggrund som civilingeniør (Cand.Polyt.) fra Aarhus Universitet og har ekspertise inden for:
Grøn energi og energioptimering, Power-to-X, bygningsteknik, teknologi-udviklingsprocesser, teknologiledelse, samt generel mekanikforståelse.

Yderligere er Mie udnævnt som skønsmand på den officielle skønsmandsliste, og kan dermed også assistere som skønsmands i patentretssager.

Man finder desuden også Mie som censor på de danske universiteter.