Leif Nielsen

Partner, grundlægger
European Patent Attorney
European Trade Mark & Design Attorney
Møderet for EU-patentdomstolen (DESU)
Akademiingeniør (maskin)
HD (organisation og ledelse)

Primært kontor:
Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C

Leif L. Nielsen er uddannet akademiingeniør fra maskinretningen på Danmarks Tekniske Universitet med speciale inden for produktionsstyring. Han har endvidere en HD-uddannelse i Organisation. Leif er European Patent Attorney samt European Trade Mark & Design Attorney.

Teknisk og praktisk erfaring
Leif har stor erfaring inden for områder som mekanik, maskinteknologi, papirteknologi, plastteknologi og Cleantech. Han er desuden past president for LES Scandinavia.

Patenterfaring
Leif har arbejdet med patenter siden 1980, og i 1995 grundlagde han Patrade A/S, hvor han har været siden. Leif har siden 1990 arbejdet som European Patent Attorney.
Leif har gennem sit mangeårige virke i patentbranchen opnået omfattende erfaring indenfor udarbejdelse af patentansøgninger, kommercialisering af IPR især via licensering og retshåndhævelse i ind- og udland, krænkelsesvurderinger, IPR-strategi, retssager, indsigelses- og appelsager overfor EPO, freedom to operate-analyser, IP management, bistand i forbindelse med retssager samt patenterbarhedsbedømmelser.

Medlemskaber
Leif er medlem af en række andre organisationer, herunder ADIPA, FICPI, AIPPI samt INTA. Dertil er han medlem LES Scandinavia, hvor han er udnævnt til æresmedlem i 2018.

Tekniske kompetencer

  • Plastteknologi
  • Maskinteknologi
  • Cleantech
  • Styringsteknik
  • Papirteknologi

Andre kompetencer

  • Udarbejdelse af patentansøgninger
  • Strategisk IPR-rådgivning
  • Licensering
  • Retshåndhævelse i ind - og udland