Louise Kjems

Louise rådgiver primært om etablering, beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder, hvor særligt varemærke- og designrettigheder er et af hendes stærke områder. Derudover bistår Louise vores kunder med generel håndtering og optimering af deres rettighedsporteføljer og yder rådgivning om udvikling og vedligeholdelse heraf med henblik på størst muligt udbytte.

Endvidere har Louise erfaring med håndtering og løsning af problemstillinger inden for ophavsret, persondataret samt udarbejdelse og gennemgang af kontrakter.

En del af sin uddannelse som cand.jur. fra Københavns Universitet har Louise taget i Sydney i Australien, og hun har derfor også et internationalt fokus.

Medlemskaber
Louise er medlem af Erhverv Norddanmark.

Kompetencer

  • Varemærkebeskyttelse
  • Designbeskyttelse
  • Konkurrenceret
  • Markedsføringsret
  • IT-ret
  • Kontrakter
  • Ophavsret
  • Persondataret
  • Porteføljeoptimering
image_pdf