Lyde som varemærker?

Skrevet af

Jimmy Christensen, advokatfuldmægtig

Audio branding er en voksende del af virksomheders marketingstrategi, hvor lyde i stigende grad bruges til at markedsføre et enkelt brand eller hele virksomheden. Lyde kan bruges til at symbolisere virksomhedens værdier over for forbrugerne og til at adskille virksomhedens produkter fra konkurrenternes produkter.

Undersøgelser har vist, at i en verden, hvor forbrugere i stigende grad bliver bombarderet med visuelle indtryk, efterlader musik og lydbidder et mere varigt indtryk. Undersøgelser viser også, at forbrugere hurtigere identificerer det relaterede produkt ved brugen af en lyd.

Eksempelvis vil langt de fleste genkende McDonald’s på deres ekstremt kendte jingle – selv uden sloganet ”I’m Loving It”.

Registrering af lydmærker

I den tidligere varemærkelov var det et krav, at varemærker skulle gengives grafisk. Dette betød, at en varemærkeindehaver for at få en lyd registreret skulle indgive mærket på en tilstrækkelig entydig måde, eksempelvis i nodeform:

Med den nye danske varemærkelov, som trådte i kraft den 1. januar 2019, blev det grafiske gengivelseskrav afskaffet, hvorefter det nu er blevet muligt at indlevere lyde som basis for en varemærkeansøgning.

Indgivelse af rene lyde i varemærkeansøgninger er dog ikke en dansk nyskabelse. Det har siden 2017 været muligt at indlevere lyde som varemærkeansøgninger ved den europæiske varemærkemyndighed EUIPO, hvilket en lang række rettighedshavere har benyttet sig af.

Her kan eksempelvis nævnes FC Barcelona, som har registreret udtalelsen af ”Barca” som varemærke. Varemærket kan høres på dette link.

På dansk plan har Mobilepay A/S for nyligt registreret deres kendte overførselslyd som varemærke. Mærket er registreret med en grafisk gengivelse, hvor mærket består af noderne til lyden. Når mærket tilgås i varemærkeregistret, henvises der dog til en lydfil, som kan afspilles.

Det er ikke tidligere set, at Patent- og Varemærkestyrelsen har henvist til en lydfil som eksempel på mærkets udformning.

Muligheder for rettighedshavere

Indgivelsen af lyde som basis for en varemærkeansøgning åbner for en videre adgang for virksomheder til at registrere de lyde, som virksomhederne har brugt tid og penge på at indarbejde i forbrugernes bevidsthed.

Lydmærkeregistreringer vil også medføre en lettere adgang for en rettighedshaver til at bevise, at de har eneretten til den erhvervsmæssige udnyttelse af disse.

Der er dog også en række uudforskede problemstillinger. Eksempelvis må det forudses, at det er vanskeligere at dokumentere brug af lydmærket, især når det er brugt i relation til fysiske varer.

Endvidere bliver det vanskeligere for virksomheder at foretage ”freedom to operate”-analyser, dvs. undersøgelser af, om et påtænkt varemærke krænker andres registrerede rettigheder, da det danske varemærkeregister ikke på nuværende tidspunkt er sat op til søgning på mærketyper.

Hvis man som virksomhed eller marketingbureau overvejer at anvende lyde som en central del af markedsføringsstrategien, bør registreringen af lydmærker dog under alle omstændigheder tages med i overvejelserne.

Ønsker I at høre nærmere om varemærkebeskyttelse af lyde, kan advokat Mikkel Kleis (mkl@patrade-legal.dk og 6024 9053) eller advokatfuldmægtig Jimmy Fuglsbjerg Christensen (jfc@patrade-legal.dk og 2199 2791) kontaktes for en uforpligtende gennemgang af mulighederne.