Melissa Bolvig

Melissa rådgiver primært om beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder, herunder særligt varemærke – og designrettigheder. Melissa assisterer tillige med samtlige problemstillinger indenfor ophavsret.

Melissa har stor praktisk erfaring både inden – og udenretligt med beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder, som hun har opnået med sin ansættelse som student assistant i PANDORA’s juridiske afdeling. Her har hun ligeledes assisteret i håndteringen af IP-strategi og porteføljearbejde. Derudover har Melissa erfaring med udarbejdelse og gennemgang af kontrakter – særligt i forbindelse med samarbejds-, distributør- og forhandleraftaler.

Melissa er cand.jur. fra Københavns Universitet. Hun har tidligere været ansat som stud.jur. på et advokatkontor i København, hvor hun hovedsageligt har beskæftiget sig med lejeret og privatret.

Som en del af sin uddannelse, har Melissa herudover deltaget i det internationale processpil Nordic Intellectual Property Rights Moot Court og Landsskatterettens Processpil.

 

Kompetencer:

  • Varemærke- og designbeskyttelse
  • National og international håndhævelse
  • Ophavsret
  • Udarbejdelse og gennemgang af kontrakter
  • Konkurrence- og markedsføringsret
  • Selskabsret
image_pdf