Mette Flink Sørensen

Mette rådgiver primært om beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder med fokus på varemærke-, domæne- og designbeskyttelse samt beskyttelse af forretningshemmeligheder.

Mette fører også retssager og har møderet for Landsretten.

Dertil assisterer hun tillige med forhandling og udarbejdelse af aftaler, herunder forhandler- og licensaftaler.

Mette er cand.jur. fra Aarhus Universitet og har tidligere været ansat som advokat ved et større advokatfirma. Mette har international erfaring i kraft af udstationering ved advokatkontor i New Zealand, ligesom hun har taget en del af sin uddannelse i udlandet, herunder været deltager ved den internationalt anerkendte procedurekonkurrence ”Vis Moot”.

Mette fungerer herudover også som underviser på Aarhus Universitet i Videregående Formueret, ligesom hun afholder eksterne oplæg og kurser om immaterialret og markedsføringsloven.

Kompetencer

  • Varemærke- og designbeskyttelse
  • Markedsret
  • Ophavsret
  • Krænkelsessager
  • Retssager
  • Kontraktindgåelse
  • Undervisning