Mikkel Kleis holder oplæg om retsmægling på IP-rettens dag

En stor del af Patrades arbejde består i at yde rådgivning til vores kunder i sager om konflikter vedrørende immaterielle rettigheder. Vi arbejder altid på at finde den bedste løsning for vores kunder. Indimellem indebærer dette, at der skal anlægges en retssag for at sikre vores kunders rettigheder. Retssager kan dog være langvarige og ressourcekrævende. Derfor anbefaler vi ofte vores kunder at søge en løsning af konflikter på alternative måder, som kan være hurtigere og billigere end en retssag. En af disse former er retsmægling.

I en retsmægling hjælper en mægler, som ofte er en dommer eller en advokat, som har gennemgået en særlig uddannelse i mægling, parterne med at finde en løsning på deres konflikt. Mægleren er uafhængig af parterne og træffer ikke afgørelse i sagen. På retsmæglingsmødet får sagens parter lejlighed til frit at redegøre for sagen fra deres perspektiv. Mæglerens rolle er at lytte, stille spørgsmål med henblik på at komme ind til stridens kerne og komme med løsningforslag. På et retsmæglingsmøde er parterne repræsenteret af deres respektive advokater, men modsat en retssag er advokaternes rolle mere tilbagetrukket, idet der ikke finder en juridisk procedure sted på mødet.

Retsmæglingsmødet har været en succes, hvis der på mødet findes en forligsmæssig løsning, som begge parter er tilfredse med.

Advokat og partner i Patrade, Mikkel Kleis, har repræsenteret kunder under retsmæglingsmøder, hvor det er lykkedes parterne at finde en tilfredsstillende løsning af sagen. Mikkel Kleis er derfor, sammen med to andre advokater og kst. Retspræsident ved Sø- og Handelsretten, Lotte Wetterling, blevet inviteret til at holde et oplæg om sine oplevelser med retsmægling på den årlige IP-rettens Dag. Mikkel vil med udgangspunkt i konkrete sager fortælle om, hvad der efter hans erfaring skal til for at en retsmægling bliver en succes. IP-rettens Dag finder sted den 14. november 2019 i Charlottehaven i København.