Nanna Meyland Nicolaisen

Partner
European Patent Attorney
M.Sc. (Fysik)  PhD Kemi (Fysisk kemi)

Nanna Meyland Nicolaisen har en kandidatgrad i fysik fra Københavns Universitet, hvorfra hun også har en Ph.D. med speciale i fysisk kemi. Desuden er hun uddannet European Patent Attorney.

Praktisk erfaring

Nanna har arbejdet med IP i mere end 13 år. Først som konsulent i et par danske rådgivningsvirksomheder, hvor hun havde flere forskellige kunder, både små og store virksomheder indenfor forskellige tekniske områder. Hun arbejdede blandt andet med områder relateret til fysik, mekaniske enheder, og computer implementerede opfindelser.

I de senere år har Nanna arbejdet i industrien i virksomheder med udvikling inden for katalysatorer, metalurgi, materialer, procesteknologi, miljømæssige spørgsmål og 3D print. Først som corporate patent konsulent hos Haldor Topsøe A/S, senest som Head of IP hos Höganäs AB.

Nanna har gennem sin karriere opnået stor ekspertise indenfor IP for eksempel med udarbejdelse af patentansøgninger og arbejdet frem imod udstedelsen af disse i flere jurisdiktioner, opfinders ret til kompensation forskellige steder i verden,  Freedom to Operate analyser samt patent perspektiver ved due dilligence og udviklings- og samarbejdsaftaler.

Nanna har desuden stor forretningsforståelse og praktisk erfaring med at sikre sammenhæng mellem forretningsstrategier og strategier for patenter. Hun har erfaring med forretningshemmeligheder, konkurrentovervågning og -analyse, patentlandskaber, IP-management og support til forretningsudvikling, hvor hun bidrager med indsigter og værktøjer fra et patent-perspektiv.

Teknisk erfaring
I forbindelse med sin master og PhD projekter har Nanna arbejdet som eksperimentel forsker indenfor fysisk kemi og overfladestudier, hvor hun har undersøgt gasreaktioner på og i overflader af metal oxider,  med metal tyndfilm og nanopartikler. I sit eksperimenterende arbejde har Nanna fået betydelig erfaring med storskala forsøg med anvendelse af teknologier som fotoelektron spektroskopi, røntgen diffraktion, data fitting og analyse.

Competences

  • Rådgivning om patenteringsstrategier
  • IP management
  • Rådgivning om løsning af juridiske problemstillinger og tvister
  • Forretningsudvikling
  • Patent rådgivning og IP baseret risikovurdering ved M&A og udviklings/samarbejdsaftaler