Ny kinesisk varemærkelov er godt nyt for danske virksomheder

Når den nye varemærkelov træder i kraft i Kina til november, bliver det lettere at imødegå kinesiske varemærkeregistreringer opnået i ond tro – en udbredt registreringsmetode blandt kopister. Og det er rigtigt godt nyt for danske virksomheder.

Kinesiske varemærker er hidtil blevet registreret efter først-til-mølle-princippet, hvilket betyder, at den, der først ansøger om et mærke, også bliver den registrerede indehaver heraf. I mange år har det for danske virksomheder resulteret i en lang, sej kamp mod kopister og andre, der handler i ond tro med forretning for øje. For når de danske virksomheder har etableret et brand i Danmark, EU eller andre steder i verden, og de derefter ønsker at komme ind på det kinesiske marked, så oplever mange, at deres varemærke allerede er registreret af en anden. Men det skal den nye varemærkelov nu gøre op med.

Ansøgninger indleveret i ond tro vil blive afvist

Ændringerne i den nye varemærkelov fastslår, at hvis en ansøger åbenlyst ikke har en intention om at bruge det ansøgte mærke, eller hvis mærket er ansøgt i ond tro, vil det blive afvist. Samtidig kan varemærkeagenter, der indleverer på vegne af en ansøger i ond tro, blive straffet med enten en advarsel eller en bøde. Det bliver også muligt at kræve mere i erstatning i krænkelsessager, hvor krænkeren har handlet i ond tro.

Kort sagt, bliver det lettere at få den kinesiske myndighed til at reagere imod ansøgere, som forsøger at lukrere på andres brands. Dermed bliver det også lettere for danske virksomheder at komme igennem med en registrering af deres eget varemærke i Kina. Og det vil få betydning for virksomhedernes kamp imod kinesiske kopister.

Kampen mod kopister intensiveres

Ud over at virksomhederne formentlig ikke længere i samme grad vil komme ud for, at en anden har registreret deres mærke, bliver det med den nye kinesiske varemærkelov også lettere at håndhæve sin rettighed i Kina. En ny passus i loven fastslår, at i retssager, der omhandler kopivarer, kan den retmæssige varemærkeindehaver anmode om, at ikke kun kopivarerne destrueres, men også materialer og værktøjer, der er brugt til at fremstille kopivarerne.

I lyset af den rapport, der tidligere på året udkom fra OECD og den europæiske varemærkemyndighed, EUIPO, og som viste en stor stigning i handlen med kopivarer ikke mindst fra Kina, er det rigtigt godt nyt for danske virksomheder, der i den sammenhæng går glip af 8,6 mia. kr. svarende til 5.000 arbejdspladser årligt.

Et skridt i den rigtige retning

I Kina oplever man også, at der er en stor stigning i antallet af varemærkeansøgninger, hvoraf mange er indleveret i ond tro. Ændringen af den kinesiske varemærkelov viser, at Kina har taget kritikken fra varemærkeindehaverne til sig og nu forsøger at gøre op med den kedelige tendens. Det er uden tvivl et skridt i den rigtige retning, og det bliver interessant at følge udviklingen i Kina efter november, men hos Patrade anbefaler vi dog stadig, at man sørger for at sikre sine IP-rettigheder i Kina så tidligt som muligt.

Skulle I have spørgsmål om, hvilken betydning den nye kinesiske varemærkelov får for jer, eller andet vedrørende varemærkeregistrering i Kina, så er I velkomne til at kontakte Charlotte Rask Boddumcrb@patrade.dk eller 98795006.