Skip to main content

Nyhed · 10.02.2021

Kæmpe gevinster ved at have patenter, varemærker og design

De europæiske patentmyndigheder (EUIPO og EPO) har netop offentliggjort et studie, der bekræfter, at der er en markant positiv sammenhæng mellem IPR (immaterielle rettigheder) og virksomhedens økonomiske performance. Den viser også, at der er et stort uforløst potentiale blandt SMV’er (små og mellemstore virksomheder).

Der er tale om et omfattende datagrundlag; analysen er baseret på et studie blandt ikke mindre end 127.000 virksomheder i EU i perioden 2007-2019.

I analysen har man bl.a. isoleret effekten af at have IPR – f.eks. patenter, varemærker eller design – fra andre faktorer som virksomhedens størrelse, branche og lande den sælger i. Resultaterne bekræfter den positive sammenhæng mellem at have immaterielle rettigheder og virksomhedens økonomiske performance, således er indtægten per medarbejder 55 % højere, hvis virksomheden har IPR end hvis den ikke har.

Den positive effekt er endnu mere udtalt blandt SMV’er, her viser tallene, at de SMV’er, der har IPR, har en indtægt per medarbejder, der er 68 % højere end dem, der slet ikke har IPR.

En af analysens konklusioner er desuden, at fordi færre end 9 % af SMV’erne i Europa har enten et patent, et varemærke eller et design, sammenlignet med næsten 6 ud af 10 blandt de store virksomheder, så er der et stort uforløst potentiale, som de mindre virksomheder kan realisere, hvis de satser mere på IPR.

Læs hele analysen