Skip to main content

Nyhed · 20.10.2021

Opdatering af tidsplan vedrørende fælles EU-patentdomstol og enhedspatent

Tidligere i år afviste Tysklands forfatningsdomstol to klager over ratificeringen af aftalen om en fælleseuropæisk patentdomstol og enhedspatentet. Afvisningen har gjort det muligt for Tyskland, sammen med de andre medlemslande, at træde ind i aftalen.

Det offentliggjorde den tyske forfatningsdomstol på sin hjemmeside den 9. juli 2021. Den meddelte ellers i marts 2020, at den havde kendt det tyske parlament Forbundsdagens godkendelse af aftalen ugyldig, fordi lovgrundlaget i sin tid blev vedtaget uden om et flertal på 2/3 som den tyske forfatning kræver ved afgivelse af suverænitet.

Den tyske ratificering er dog ikke tilstrækkelig for, at patentdomstolen kan begynde, for der mangler stadig samtykke fra én anden medlemsstat. Det forventes at Østrig vil ratificere aftalen i december 2021, men alternativt kan Litauen, Malta eller Portugal også nå at ratificere før årets udgang. Nogle projektledere ved patentdomstolen forventer dermed, at den vil kunne begynde arbejdet i efteråret 2022 mens andre forventer at den tidligst begynder i første kvartal af 2023.

Ligesom de nuværende europæiske patenter vil enhedspatenter stadig blive vurderet og udstedt af det europæiske patentkontor EPO. Men til forskel fra de nuværende EU-patenter skal enhedspatenter ikke valideres i hvert enkelt land og sagsanlæg vil blive behandlet af den fælleseuropæisk patentdomstol frem for nationale domstole.

Læs om enhedspatentet og UPC.