Skip to main content

Nyhed · 25.04.2022

World Intellectual Property Day 2022

Den 26. april fejrer WIPO (World Intellectual Property Organization) den årlige dag for IP. I år er temaet (unge) iværksættere der innoverer, opfinder og udvikler for en bedre fremtid. Patenter, varemærker og designregistreringer bidrager nemlig positivt i de virksomheder der er IP-aktive.

Beskyttelsen af den gode idé bidrager til en bæredygtig forretning

I år benytter WIPO dagen til at gøre opmærksom på, hvordan IP bidrager til, at befolkninger over hele jorden opnår mål som økonomisk uafhængighed, jobskabelse, løsninger af lokale og globale udfordringer, og udvikling af samfundet omkring sig. Nu behøver man jo ikke nødvendigvis være ung for at innovere og bygge en forretning på sine gode ideer. Og danske virksomheder bidrager allerede i stor grad, gennem benyttelse af IP, med positive resultater. Vi præsenterer her nogle af dem, der er lykkedes.

PanzerGlass var ude i tide med varemærket – og sikrede sin investering

Et besøg i Go’ Morgen Danmark i 2014 betød ikke kun, at den nystartede danske virksomhed, PanzerGlass A/S, blev kendt i den brede offentlighed for sin nye og eksklusive skærmbeskyttelse til tablets og mobiltelefoner. Det betød også, at de første snyltesager begyndte, hvilket førte til flere retssager. Og i takt med at PanzerGlass sidenhen er blevet en global virksomhed med 150 ansatte på 63 forskellige markeder i hele verden, er der kun kommet flere sager til.

Men foreløbig står der 16-0 i vundne retssager til PanzerGlass, der glæder sig over, at de var hurtige med at registrere navnet. For havde virksomheden ikke haft en registrering, eller havde den søgt bare lidt senere, skulle den have brugt oceaner af ressourcer på at bevare markedsandele.

Læs hele casen om PanzerGlass A/S

EUIPO-rapport slår det fast med syvtommersøm

Tallene fra en EUIPO-rapport fra februar 2021 viser, at europæiske virksomheder, der har registrede IP-rettigheder (IPR) klarer sig niveauer bedre, end de konkurrenter, der ikke har IPR. Analysen er baseret på observationer af 127.199 virksomheder i årene 2015 til 2018 og tallene er mere end tydelige.

  • Virksomheder med en designregistrering har i gennemsnit 29,1 flere ansatte end virksomheder uden designbeskyttelse. Det svarer til 467%!
  • Virksomheder med patenter tjener årligt 36,3% mere per ansat end virksomheder der ikke har patenter.
  • Den gennemsnitlige årsløn per ansat er 52,6% højere hos virksomheder med patenter.

Det er altså ikke kun virksomhedens ejere og aktionærer, der nyder godt af den økonomiske gevinst ved IP-rettigheder. Som WIPO lægger vægt på, har IP en gavnlig effekt for samfundet og er på samme tid med til at skabe et solidt fundament for vækst og velstand i det lokale.

 

EUIPO-rapporten slår fast, at der er sammenhæng mellem sund økonomi og IP

Patent har banet vejen for en succesfuld børsnotering

Hydract har udviklet en ventil til bryggerier og mejerier, som er skelsættende ift. andre løsninger på markedet. Løsningen kan bruges i mange forskellige brancher.

”Hvis ikke vi havde haft patentet, skulle vi have brugt uendelig meget energi på at argumentere for, hvorfor andre ikke kunne gå ind og gøre det samme som os. Den diskussion er lukket, når du kommer med et patent, og det er selvsagt ekstremt værdifuldt,” siger direktør Peter Espersen, der har opfundet den konkurrencedygtige løsning.

Tyngden i patentet ligger i den åbne-lukke-enhed, der bevæger stemplet i ventilen op og ned. Og det har været helt afgørende for, at Hydract i dag er blevet børsnoteret og står over for et stort væksteventyr.

”Et patent giver tyngde, troværdighed og styrke både over for kunder og konkurrenter. Det handler ikke kun om at forsvare sig, men også om at komme det rigtige sted hen med sin forretning.”

Læs hele casen om Hydract

Af den grund er jeg ude

Vi oplever, at mange iværksættere og SMV’er ikke tænker immaterielle rettigheder ind i forretningen tilstrækkeligt tidligt. Vi ser det også i Løvens Hule, hvor investorer ind imellem ikke vil gå ind i en forretning uden styr på IP.

Mange iværksættere undlader i starten helt at tænke IP og IPR ind i deres projekt, fordi de har en forestilling om, at det koster for mange penge. Men det betyder, at senere – når deres opfindelse er blevet en succes – står de uden den rette beskyttelse, og idéen til deres produkt ligger åben for andre. Derfor kan en gennemtænkt IP-strategi tidligt i opstartsfasen være afgørende for at kunne tiltrække investorer og for den fremtidige succes.

Sygdom førte til opfindelse der er beskyttet med patent og design

Anders Hansen har sammen med sin kone opfundet en sansepude, der spiller musik, som udvikler sig alt efter, hvordan man rører ved den.

”Min svigermor havde demens, og vi oplevede hendes trang til at røre ved forskellige ting, men syntes ikke, at det var værdigt at en voksen skulle sidde med legetøjslignende robot-dyr. Derfor fik min hustru ideen til en pude, der spiller musik og følger dine bevægelser, så musikken ændrer sig alt efter, om du holder den ind til kroppen, går med den eller lægger den fra dig,” forklarer Anders Hansen, der altså var mest indstillet på at forære ideen til nogle andre.

Men i dag har ægteparret, i virksomheden Inmutouch, retten til et produkt, der giver demente, tandlæge-skræmte, døende, psykisk syge eller traumatiserede mennesker ro til sanserne, tryghed og en følelse af samhørighed. Og beskyttelsen af deres idé har gjort, at de kan koncentrere sig om at videreudvikle produktet, som i dag er ude i godt 20 så forskellige lande som New Zealand, Island, Taiwan og Japan.

Læs hele casen om Inmutouch