Nyt om den nye danske varemærkelov

I Patrade følger vi naturligvis de nye regler for varemærkeret tæt. De nye EU-varemærkeregler trådte i kraft i 2016, og det nye varemærkedirektiv skal således være implementeret i dansk lovgivning senest den 14. januar 2019. Dette har givet regeringen anledning til at kigge nøje på den danske varemærkelov.

Vi har derfor forventet, at der snart var en ny varemærkelov på vej.

Regeringen har været i tæt samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen, som har afholdt tre brugermøder, hvor b.la. repræsentanter fra erhvervsorganisationer og rådgivere har haft mulighed for at komme med input. Regeringen er således klar med en ny dansk varemærkelov nu.

Lovforslaget blev fremlagt den 3. oktober 2018. Det indeholder en række ændringer af den eksisterende varemærkelov og implementerer - som forventeligt - flere bestemmelser fra det gældende varemærkedirektiv. Ændringerne er kort fortalt som følger:

Kravet om grafisk gengivelse fjernes
Med lovforslaget er det ikke længere et krav, at varemærker skal kunne gengives grafisk. Fjernelsen af dette krav åbner op for muligheden for at tegn, som ikke naturligt kan gengives grafisk, eller som er mere egnet til at blive gengivet på anden måde, nu også kan ansøges og registreres som varemærker.

Optimering af varemærkebeskyttelse
Forslaget skal endvidere styrke varemærkebeskyttelsen og bekæmpe varemærkeforfalskning mere effektivt. Således får indehaverne nu mulighed for at gribe ind over for forberedende handlinger, som eksempelvis i forbindelse med varer i transit, hvorefter det bliver muligt at forhindre import af krænkende varer, uanset om varerne kun opholder sig midlertidigt og ikke er bestemt til at blive solgt og markedsført i Danmark.

Kravene til ibrugtagning skærpes
Man kan fortsat stifte varemærkerettigheder ved ibrugtagning. Kravene hertil er dog skærpet efter det nye lovforslag, idet brugen skal have et sådan omfang, der rækker videre end blot af lokal afgrænset karakter. Skærpelsen skulle dog afspejle gældende praksis på området.

Ændring af gebyrberegningen
Gebyret for varemærkeansøgninger ændres også med det nye lovforslag. Således vil gebyret efter de nye regler blive beregnet på samme måde som i forbindelse med EU-varemærkeansøgninger. I det nugældende gebyr indgår automatisk tre klasser af varer eller tjenesteydelser i en varemærkeansøgning. Hvis klasserne overstiger tre klasser, beregnes et yderligere gebyr. Ifølge det nye lovforslag vil en varemærkeansøgning alene omfatte én klasse, hvorefter flere klasser kan tilkøbes. Ændringen foretages med håb om, at ansøgerne nærmere vil overveje, hvilket beskyttelsesomfang de har behov for.

Indsigelse før offentliggørelse
Efter den gældende varemærkelov kan indsigelser mod et ansøgt varemærke først ske efter offentliggørelsen af registreringen. Lovforslaget ændrer nu på denne procedure, hvorefter det bliver muligt at fremsætte indsigelse mod en varemærkeansøgning tidligere i processen – og altså inden offentliggørelsen.

Vi ser positivt på forslaget om lovændringerne og vi vil fortsat følge processen tæt.