Nyt vedrørende EU-varemærke- og designrettigheder i forhold til Brexit

Selvom Storbritannien forlader EU den 31. januar 2020, er der netop vedtaget en overgangsperiode frem til udgangen af 2020, og det får betydning for indehavere af EU-varemærke- og designrettigheder.

BREXIT er ikke helt BREXIT, når det drejer sig om EU-varemærke- og designrettigheder. Der er netop vedtaget en overgangsperiode, og i den periode vil Storbritannien fortsat blive behandlet som et medlem af EU, og som en konsekvens heraf vil situationen for varemærke- og designrettigheder være status quo. Det forklarer Charlotte Rask Boddum, partner hos Patrade.

”Efter afslutning af ​​overgangsperioden, vil EU-varemærke- og designregistreringer være gyldige i de resterende 27 EU-lande, og samtidig vil registreringerne blive ”kopieret” til nationale rettigheder i Storbritannien. Der vil være krav om nationale fornyelser i Storbritannien, og rettighederne her vil blive behandlet separat. Patrade kan håndtere varemærke- og designrettigheder direkte ved myndigheden i Storbritannien på samme måde som ved EU-myndigheden,” fortæller Charlotte Rask Boddum.

De EU-ansøgninger, som endnu ikke er færdigbehandlet, når overgangsperioden udløber, er der også taget højde for:

”For verserende ansøgninger på tidspunktet for udløb af overgangsperioden gælder det, at der kan ske en konvertering af ansøgningen til Storbritannien inden for 9 måneder efter udløb af overgangsperioden. Hos Patrade sørger vi for at orientere og følge op på den frist over for vores kunder,” afslutter Charlotte Rask Boddum.

Og hos Patrade er der allerede foretaget praktisk forberedelse til BREXIT og klargøring af alle processer, så et BREXIT for varemærke- og designrettigheders vedkommende kommer til at gå gnidningsfrit.

Har du spørgsmål om ovennævnte, er du meget velkommen til at kontakte en rådgiver hos Patrade.