Østre Landsret har afvist sager i sagskompleks om ulovlig download af film

Som beskrevet i en tidligere nyhed har Patrade Legal repræsenteret en række privatpersoner i sager, hvor disse personer er blevet stævnet med påstand om, at de har foretaget ulovlig download af film (de såkaldte fildelingssager).

Østre Landsret har i dag afsagt dom i tre ankesager vedrørende påstået ulovlig download af film. Patrade Legal har repræsenteret privatpersonerne i to af disse sager.

Sagerne vedrører download af såvel film med erotisk indhold som almindelige spillefilm via et fildelingsnetværk. Privatpersonerne har som oftest modtaget et brev, hvor et advokatfirma på vegne af det udenlandske rettighedsselskab har opfordret til, at sagerne kunne forliges, såfremt personerne betalte en erstatning. Såfremt erstatningen ikke blev betalt inden for den angivne frist, blev personerne ofte stævnet ved retten.

Mediet K-News har i en række artikler behandlet emnet og historikken omkring komplekset af fildelingssager, ligesom at DR har udgivet dokumentaren ”Stævnet for porno”, der belyser sagerne fra flere vinkler. NJORD Law Firm har oplyst til K-News.dk at have sendt cirka 35.000-45.000 af denne type breve ud i perioden 2014-2017.

Patrade Legal fik i 2019 anketilladelse til at få to afgjorte sager om fildeling prøvet for Østre Landsret. Klienterne havde i de konkrete sager selv mødt for byretten, hvor det blev fundet, at der havde fundet ulovlig download sted, og hvor klienterne blev dømt til at betale erstatning til det sagsøgende rettighedsselskab.

I dagens domme fra Østre Landsret skete der en afvisning af det udenlandske rettighedsselskabs påstande angående den påståede ulovlige download af film, idet Østre Landsret fandt, at selskaberne ikke har dokumenteret at have en ret til at påtale de påståede krænkelser, og dermed ikke har haft ret til at anlægge sagerne.

Østre Landsret har dermed i dag sat et punktum i sagerne.

Allerede tidligere har Patrade Legal fået medhold for samme synspunkt, idet Retten på Frederiksberg i en tilsvarende sag gav Patrade Legal ret i synspunktet om, at sagsøgeren ikke havde dokumenteret en påtaleret.

Patrade Legal og klienterne er meget tilfredse med afgørelserne og forventer, at disse vil få betydning for de mange verserende sager om samme spørgsmål, der har afventet disse afgørelser.

Sagerne for landsretten er håndteret af advokat Mikkel Kleis, advokatfuldmægtig Christoffer Lindhardt Larsen og advokatfuldmægtig Simon Gjern Pedersen.

Skriv et svar