OM PATRADE

Patrade har de seneste år været inde i en rivende udvikling. Som virksomhed er vi gået fra at være et mindre patent- og varemærkebureau til i dag at være et af landets førende full-service IPR-konsulenthuse med 70 højtuddannede og højtspecialiserede medarbejdere. Vi rådgiver inden for alle områder af IPR og følger vores kunder på hele rejsen fra de strategiske overvejelser og til registrering og håndhævelse af deres rettigheder – både på det fysiske og det digitale marked.

Kernen i vores rådgivning er den samme, som da Patrade startede i 1995, men vi har løbende tilført nye kræfter til vores ejerkreds, som på nuværende tidspunkt tæller otte kapitalpartnere. Vores mission er nemlig stadig at være fremsynet – både på vores egne og på vores kunders vegne. Derfor følger vi med udviklingen, og udvikler vores virksomhed i takt hermed.

 

For os er det vigtigt at være på forkant og være til stede. Patrade har derfor også kontorer i både Aarhus, Aalborg og København, så vi hele tiden er tæt på vores kunder og opdateret på, hvad der sker i lokalområdet – uanset hvor i landet de befinder sig. For os er nærvær og den personlige relation nemlig helt essentiel.

Og når vi kender vores kunder, kender vi også deres behov. Vi ved, hvor og hvornår de har brug for at registrere en rettighed til et produkt, en service eller et navn, og vi hjælper dem med efterfølgende at håndhæve de rettigheder. Internettet er blevet en global markedsplads, og konkurrenterne og kopisterne er kommet tættere på. Behovet og vigtigheden af at være opmærksom på krænkelser og beskytte en virksomheds kommercielle udbytte af en rettighed er dermed steget markant.

Kompetencepaletten i vores medarbejderstab spænder derfor også bredt. Vores juridiske og tekniske rådgivere er højtspecialiserede inden for mange forskellige områder, og uanset om det handler om en idé, et produkt eller et varemærke – eller en krænkelse heraf – så rådgiver vores eksperter om den bedste fremgangsmåde og beskyttelse. Og det har vi bevis på! Flere af Patrades konsulenter har flere år i træk vundet hæder for at være blandt de dygtigste inden for deres felt og er anbefalet både nationalt og internationalt af f.eks. IP Stars og World Trademark Review.

Og vi bestræber os på hele tiden at blive endnu bedre. Vi er derfor også medlem af internationale netværk og deltager på kongresser og konferencer ude i verden for at bringe værdifuld viden med hjem. Hos Patrade har vi et internationalt mindset. Det, mener vi, er en del af at være en fremsynet virksomhed i en globaliseret verden, og et krav for også i fremtiden at være med i toppen blandt de bedste.

Patrade og Patrade Legal

Patrade arbejder i tæt samarbejde med Patrade Legal, som er et højtspecialiseret og internationalt advokatkontor, der yder rådgivning inden for immaterialret, markedsføringsret, persondata, kontraktret, konkurrenceret og IT-ret. Faktisk arbejder vi så tæt sammen, at vi ser os selv som en samlet enhed, selv om vi består af to selvstændige selskaber.

Og det tætte samarbejde kommer vores kunder til gode. Det betyder nemlig, at vi kan servicere vores kunder hele vejen fra ansøgning og registrering af en rettighed som f.eks. et patent eller et varemærke og til eventulle krænkelsessager og senere domsafsigelse. Det gør os til en full-service virksomhed, så I som virksomhed kan nøjes med én rådgiver hele vejen igennem beskyttelsen af jeres rettigheder. Vi har fuld indsigt i jeres sager med både de tekniske og de juridiske kompetencer under samme tag, og det sparer tid – og omkostninger.

 

HISTORIE

I 1995 havde ingeniør Leif Nielsen en mission om at skabe et fremsynet, professionelt og helhedsorienteret alternativ til de eksisterende patent- og varemærkebureauer. Derfor etablerede han Patrade – en lille aarhusiansk virksomhed med vægt på ærlig, kompetent rådgivning og et navn, som afspejlede virksomhedens tre kerneområder: PAtents, TRAdemarks, DEsigns.

På få år voksede Patrade. Og det samme gjorde partnerkredsen, hvor Leif Nielsen fik selskab af to af sine ledende medarbejdere: varemærkejurist Charlotte Rask Boddum i 2001 og ingeniør Jens Tellefsen i 2004. En styrkelse af kompetencebredden i partnerkredsen.

Med Leif som maskiningeniør og Jens som bygningsingeniør på patentsiden og Charlotte som specialist i varemærker og designs på den juridiske side var den bærende grundsten for Patrades fortsatte vækst lagt. Og efter gennemførelse af flere fusioner med andre patent- og varemærkebureauer, ansættelse af flere specialiserede medarbejdere og etablering af filialkontorer i Aalborg, Kolding og København begyndte Patrade at forme sig som den virksomhed, vi er i dag: Et af landets største og mest specialiserede IPR-konsulenthuse.

I 2012 stiftede advokat Eva Nødskov Aaen virksomheden Patrade Legal – et IPR-specialiseret advokatkontor med et tæt samarbejde med Patrade – og i 2014 indtrådte hun også i Patrades partnerkreds.

Med Eva og Patrade Legal åbnede en unik mulighed for at tilbyde Patrades kunder en række væsentlige juridiske ydelser og blive et full-service konsulenthus. Et konsulenthus, som varetager vores kunders samlede IPR-porteføljer, både den patentrelaterede og den juridiske del – og hele vejen til Højesteret om nødvendigt.

Og i dag hvor Patrade har taget godt hul på sit tredje årti på det danske og det internationale IPR-marked, er vi dermed også større og stærkere end nogensinde før. Vi har stadig en mission om at være det fremsynede og professionelle konsulenthus med et konstant, holistisk fokus på hver enkelt kundes immaterielle behov. Men vi har i dag mere viden, volumen og nye visioner.

For Patrade er i færd med et generationsskifte. Grundlægger Leif Nielsen har i 2017 overdraget posten som administrerende direktør til Annemarie Rasmussen. Samtidig har kapitalejerkredsen oprustet med yderligere kræfter i form af civilingeniør Poul Erik Bak, akademiingeniør Birthe Olesen og advokat Nick Lissner. Poul Erik har en ph.d. i plasmafysik og sammen med Birthe, som har speciale i miljøteknologi og spildevandsbehandling, tilfører de ejerkredsen en ekstra dimension af patentfaglig tyngde, mens Nick som ny advokat med stor erfaring inden for især online håndhævelse vejer tungt på den juridiske vægtskål.

Kort og godt har Patrade i dag fuld fart på udviklingen. Og vi har ambitioner om at vokse endnu mere – både i Aarhus, Aalborg og København!