OM PATRADE

Patrade har de seneste år været inde i en rivende udvikling. Som virksomhed er vi gået fra at være et mindre patent- og varemærkebureau til i dag at være et af landets førende full-service IPR-konsulenthuse med 70 højtuddannede og højtspecialiserede medarbejdere. Vi rådgiver inden for alle områder af IPR og følger vores kunder på hele rejsen fra de strategiske overvejelser og til registrering og håndhævelse af deres rettigheder – både på det fysiske og det digitale marked.

Kernen i vores rådgivning er den samme, som da Patrade startede i 1995, men vi har løbende tilført nye kræfter til vores ejerkreds, som på nuværende tidspunkt tæller otte kapitalpartnere. Vores mission er nemlig stadig at være fremsynet – både på vores egne og på vores kunders vegne. Derfor følger vi med udviklingen, og udvikler vores virksomhed i takt hermed.

 

For os er det vigtigt at være på forkant og være til stede. Patrade har derfor også kontorer i både Aarhus, Aalborg og København, så vi hele tiden er tæt på vores kunder og opdateret på, hvad der sker i lokalområdet – uanset hvor i landet de befinder sig. For os er nærvær og den personlige relation nemlig helt essentiel.

Og når vi kender vores kunder, kender vi også deres behov. Vi ved, hvor og hvornår de har brug for at registrere en rettighed til et produkt, en service eller et navn, og vi hjælper dem med efterfølgende at håndhæve de rettigheder. Internettet er blevet en global markedsplads, og konkurrenterne og kopisterne er kommet tættere på. Behovet og vigtigheden af at være opmærksom på krænkelser og beskytte en virksomheds kommercielle udbytte af en rettighed er dermed steget markant.

Kompetencepaletten i vores medarbejderstab spænder derfor også bredt. Vores juridiske og tekniske rådgivere er højtspecialiserede inden for mange forskellige områder, og uanset om det handler om en idé, et produkt eller et varemærke – eller en krænkelse heraf – så rådgiver vores eksperter om den bedste fremgangsmåde og beskyttelse. Og det har vi bevis på! Flere af Patrades konsulenter har flere år i træk vundet hæder for at være blandt de dygtigste inden for deres felt og er anbefalet både nationalt og internationalt af f.eks. IP Stars og World Trademark Review.

Og vi bestræber os på hele tiden at blive endnu bedre. Vi er derfor også medlem af internationale netværk og deltager på kongresser og konferencer ude i verden for at bringe værdifuld viden med hjem. Hos Patrade har vi et internationalt mindset. Det, mener vi, er en del af at være en fremsynet virksomhed i en globaliseret verden, og et krav for også i fremtiden at være med i toppen blandt de bedste.

Patrade og Patrade Legal

Patrade arbejder i tæt samarbejde med Patrade Legal, som er et højtspecialiseret og internationalt advokatkontor, der yder rådgivning inden for immaterialret, markedsføringsret, persondata, kontraktret, konkurrenceret og IT-ret. Faktisk arbejder vi så tæt sammen, at vi ser os selv som en samlet enhed, selv om vi består af to selvstændige selskaber.

Og det tætte samarbejde kommer vores kunder til gode. Det betyder nemlig, at vi kan servicere vores kunder hele vejen fra ansøgning og registrering af en rettighed som f.eks. et patent eller et varemærke og til eventulle krænkelsessager og senere domsafsigelse. Det gør os til en full-service virksomhed, så I som virksomhed kan nøjes med én rådgiver hele vejen igennem beskyttelsen af jeres rettigheder. Vi har fuld indsigt i jeres sager med både de tekniske og de juridiske kompetencer under samme tag, og det sparer tid – og omkostninger.

 

HISTORIE

I 1995 havde ingeniør Leif Nielsen en ambition om at skabe et fremsynet, professionelt og helhedsorienteret alternativ til de eksisterende patent- og varemærkebureauer. Derfor etablerede han Patrade – en lille aarhusiansk virksomhed med vægt på ærlig, kompetent rådgivning og et navn, som afspejlede virksomhedens tre kerneområder: PAtents, TRAdemarks, DEsigns.

Som noget usædvanligt for en nystartet virksomhed blev Patrade fra starten etableret med en professionel bestyrelse med to eksterne medlemmer. Det ene eksterne bestyrelsesmedlem, Carl Erik Skovgård – en sværvægter i det danske erhvervsliv – var med fra begyndelse, og kun få år efter kom Finn Kjærgaard til. Begge stadig eksterne bestyrelsesmedlemmer hos Patrade i dag.

På få år voksede Patrade. Og det samme gjorde kapitalejerkredsen, hvor Leif Nielsen fik selskab af to af sine ledende medarbejdere: varemærkejurist Charlotte Rask Boddum i 2001 og ingeniør Jens Tellefsen i 2004. En styrkelse af kompetencebredden i partnerkredsen.

Med Leif som maskiningeniør og Jens som bygningsingeniør på patentsiden og Charlotte som specialist i varemærker og designs på den juridiske side var den bærende grundsten for Patrades fortsatte vækst lagt. Og efter gennemførelse af flere fusioner med andre patent- og varemærkebureauer, ansættelse af flere specialiserede medarbejdere og etablering af filialkontorer i Aalborg og København voksede Patrade til at blive det største patent- og varemærkebureau uden for Hovedstadsområdet.

Den positive udvikling fortsatte, da Patrade i 2012 sammen med advokat Eva Nødskov Aaen stiftede virksomheden Patrade Legal – et IPR-specialiseret advokatkontor – og i 2014 indtrådte Eva også i Patrades kapitalejerkreds. Det særlige forhold mellem Patrade og Patrade Legal tilførte en helt ny og unik mulighed for at yde Patrades kunder en samlet rådgivning som det full-service IPR-konsulenthus, vi er i dag.

For med Patrade Legal blev der tilføjet en helt ekstra dimension til virksomheden. Rådgivningen var ikke længere begrænset til at omfatte arbejde forbundet med registreringsprocessen som f.eks. forundersøgelser, ansøgninger, behandlingsskrivelser, registreringer, betaling af årsafgifter og lignende. Nu var det også muligt at yde rådgivning inden for en lang række juridiske områder samt at repræsentere kunderne i retssager – hele vejen til Højesteret om nødvendigt. En samlet rådgivning om rettigheder fra tanke til udløb, som ikke mange andre IPR-rådgivere kan levere. Heller ikke i dag.

I 2017 påbegyndte Patrade et nyt kapitel i sin historie. Et generationsskifte. Grundlægger Leif Nielsen overdrog posten som administrerende direktør til Annemarie Rasmussen til at lede virksomheden igennem generationsskiftet. Samtidig oprustede kapitalejerkredsen med yderligere kræfter i form af civilingeniør Poul Erik Bak og advokat Nick Lissner. Poul Erik har en ph.d. i plasmafysik og tilfører ejerkredsen en ekstra dimension af patentfaglig tyngde, mens Nick som advokat med stor erfaring inden for især online håndhævelse vejer tungt på den juridiske vægtskål.

Skiftet i Patrades ejerforhold og en stødt stigning i antallet af medarbejdere blev i 2018 tydeliggjort, da Patrade flyttede sit hovedkontor i Aarhus fra det gamle, charmerende pakhus på Fredens Torv og ind i de nybyggede lokaler i Ceresbyen. Nye tider, nye rammer.

2019 blev året, hvor Patrade kunne kalde sit generationsskifte for gennemført med succes. To yderligere juridiske profiler, advokat Mikkel Kleis og advokat Simon Tønners, tiltrådte kapitalejerkredsen, og grundlægger Leif Nielsen overlod sin aktiemajoritet til den øvrige kapitalkreds. Generationsskiftet var fuldført.

Efter afsluttet generationsskifte blev posten som administrerende direktør i slutningen af 2019 overtaget af Benny B. Laursen, der med sin mangeårig ledelseserfaring med kapitalejerkredse i rådgiverbranchen er den rette støbning til at lede Patrade ud i fremtiden. En helt ny æra i Patrades historie har dermed taget sin begyndelse.

I 2020 hvor Patrade er godt i gang med sit tredje årti på det danske og det internationale IPR-marked, er vi større og stærkere end nogensinde før. Vi er stadig et fremsynet og professionelt konsulenthus med et konstant, holistisk fokus på hver enkelt kundes immaterielle behov. Men vi har i dag mere viden, volumen og nye ambitioner.

Vi vil vokse endnu mere – og vi er godt i gang! I starten af 2020 flyttede vores Sjællandskontor i nye og større lokaler i Neroport-bygningen på Kay Fiskers Plads i Ørestaden. Vores sjællandske kunder og samarbejdspartnere er et af de steder, hvor vi vil have særlig fokus det kommende år, og derfor vil vi også på Sjælland tilføje flere, dygtige profiler til vores samlede kompetencestyrke på i dag 75 højtspecialiserede medarbejdere – flere af dem internationalt anerkendt og præmierede.

Vi glæder os til den kommende tid, hvor nye og spændende tiltag venter forude for hele Patrade og alle vores kunder!