Producent af vinterbadekåber frifundet for påstået kopiering

Sø- og Handelsretten har endnu en gang bekræftet, at tøj og modeartikler, der er sammensat af allerede kendte designelementer, som tilsammen giver produktet et vist særpræg, nyder en beskyttelse, der er begrænset til slaviske kopier eller meget nærgående efterligninger.

I en ny sag vedrørende påstået krænkelse af rettighederne til to vinterbadekåber efter EU-designforordningen og Markedsføringsloven, har Sø- og Handelsretten frifundet den sagsøgte producent af vinterbadekåber. Producenten var igennem hele forløbet repræsenteret af Patrade Legal.

Selvom den sagsøgende virksomheds kåbedesign hver især var sammensat af allerede kendte designelementer, fandt Sø- og Handelsretten, at sammensætningen af enkeltelementerne tilførte kåberne tilstrækkeligt særpræg til at være beskyttet efter Markedsføringslovens værn mod produktefterligning.

Kun den ældste af sagsøgers kåbemodeller fandtes at nyde beskyttelse som uregistreret design efter EU-designforordningen, fordi helhedsudtrykket hos den senere model af kåberne fandtes at overlappe den ældre model i et sådant omfang, at nyhedskravet efter EU-designforordningen ikke var opfyldt for den nyere kåbe.

I sin vurdering af den påståede krænkelse fandt Sø- og Handelsretten, at vinterbadekåber er rettet mod et stigende nichemarked, ”hvor bestemte produktegenskaber må antages at skulle varetages som standard”. Sø- og Handelsretten fandt, at størstedelen af elementerne i sagsøgers kåbe var begrundet i deres funktion, nemlig at beskytte mod kulde, vind og vejr, fremfor frie designmæssige valg.

Sø- og Handelsretten fandt herefter, at der var væsentlige design- og udtryksmæssige forskelle mellem parternes kåber og frifandt derfor den sagsøgte virksomhed.

Dommen illustrerer, at det er tilladt at lade sig inspirere af, hvad der allerede findes på markedet i forbindelse med sin egen produktudvikling.

Dommen kan læses i sin helhed på Sø- og Handelsrettens hjemmeside via dette link.

Sagen har for klienten været ført af Patrade Legal ved partner Mikkel Kleis, advokat Christoffer Lindhardt Larsen og advokatfuldmægtig Simon Gjern Pedersen.

Skriv et svar