Beauté Pacifique

Mennesket bag Beauté Pacifique

Efterår 2015

Bag mange erhvervseventyr står et menneske, der har skabertrang og skaberkraft. Det er ikke alene en iværksætter, men et menneske, der både kan sætte noget i værk og føre det videre til en succes. Vi prøver at finde ud af, hvad der skal til for at skabe en levedygtig og vital virksomhed. I dette nummer af vores nyhedsbrev har vi talt med Flemming Kjærgaard Christensen, der er mennesket bag Beauté Pacifique.

Hvilke egenskaber har du brugt til at skabe din virksomhed?
Jeg vil gerne understrege, at det ikke alene er mine egne egenskaber, der har været udslagsgivende i forhold til virksomheden. Også min kones og min tidligere partners egenskaber har været afgørende. Men hvis jeg ser bort fra dem, har jeg undervejs - og særligt i begyndelsen - været omgivet af folk, der udtrykte skepsis i forhold til, om mit projekt kunne lade sig gøre – om det var bæredygtigt. Den attitude hos andre mennesker avler trods hos mig, og det inspirerer mig faktisk til at arbejde endnu hårdere for at vise, at de ikke har ret. Jeg vil også nævne en anden egenskab, nemlig evnen til at sætte tæring efter næring. I begyndelsen levede jeg uden løn i et helt år, hvor jeg fik et meget lille banklån til de mest nødvendige ting.

Hvad var du drevet af?
Jeg er jo uddannet ingeniør og lider nok af en slags ingeniørsyge, der giver sig udtryk i, at jeg hele tiden søger optimering. Produktet bliver aldrig godt nok, jeg vil hele tiden udvikle videre og skabe noget som ikke findes i forvejen. Så skabertrang har bestemt drevet mig. I sin tid da jeg begyndte som selvstændig, var jeg også drevet af en frygt for at få en ny chef. Jeg ville hellere stå uden løn end stå med en chef, jeg ikke kunne leve med. Min kompagnon har ofte udtrykt den samme følelse sådan her: Hellere æde græs end have en chef!

Hvad har været svært?
Jeg har indimellem fokuseret så meget på udvikling af produktet, at jeg har glemt at tænke på salg og markedsføring. På et tidspunkt blev jeg gjort opmærksom på, at jeg var den typiske ingeniør, der altid havde travlt med at fortælle, hvad produktet ikke kunne. Og det er altså ikke den bedste salgsstrategi. Men jeg har været utrolig heldig og har mødt de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Derfor er jeg aldrig nået så vidt, at det har været nødvendigt at knæle i banken.

Hvad har været let?
At jeg har haft en hustru, der har bakket mig 100 pct. op, og at vi sammen har fået tre børn undervejs.

Hvilken (personlig) pris har du betalt?
Jeg har nok ikke fulgt mine børn så meget, som jeg gerne ville. Og måske har jeg heller ikke altid været en interessant ægtemand. Kulturelle oplevelser og weekendophold har det også været småt med, ligesom jeg ikke har dyrket en stor vennekreds. Jeg har jo arbejdet – ikke fordi jeg skulle, men fordi jeg gerne ville.

Hvad har det betydet for dig som menneske?
Mit arbejdsliv har givet mig holdninger og en stor grad af ansvarlighed. Som menneske har jeg ingen forventninger om at blive forsørget – det ligger dybt i mig, at jeg skal klare mig selv.

Har du været alene i processen, eller har du haft netværk til at støtte?
Min hustru og min kompagnon har betydet alt for mig og min virksomhed. Men jeg har også haft en strålende revisor, der på alfaderlig vis har taget hånd om økonomien. Som ingeniør var jeg novice inden for økonomi, da jeg startede virksomhed. I halvandet år var jeg medlem af et ejerledernetværk, der forvandlede mig fra en studentikos ingeniør til forretningsmand. Vi tog rundt på hinandens virksomheder og gav vores mening til kende, og det var rigtigt godt for mig.

Har du et forbillede, der har haft betydning for din måde at arbejde på?
Min far, der var selvstændig skorstensfejer. Både han og min mor var meget retskafne og retsindige mennesker. Og den dag i dag kan jeg tage mig selv i at tænke, hvordan de ville have handlet i en given situation. Desværre kan jeg ikke altid leve op til deres idealer, fordi vi lever i en anden tid.

Hvordan ser du fremtiden for virksomheden?
Vi har allerede sat et generationsskifte i værk. Min datter skal overtage virksomheden, og hun kan mestre det. Det er en stor glæde for mig at vide det.

Hvordan ser du fremtiden for dig selv?
Jeg er 66 år og gradvist ved at nedtone mit arrangement i det forretningsmæssige. Derfor får jeg mere tid i de kommende år til min største passion…at udvikle nye produkter. Ingeniørens skaberglæde fornægter sig aldrig!