Chromaviso

 

Chromaviso sætter nye standarder for lys

Forår 2015

Vækstvirksomheden Chromaviso har udviklet to unikke lyskoncepter og har tredoblet omsætningen på få år. Brugernærhed, et stort engagement i forskning samt fingeren på pulsen i forhold til ny teknologi gør forskellen.

Siden 2006 har Chromaviso markeret sig som en utraditionel virksomhed på markedet for belysning i sundhedssektoren. Udgangspunktet var konceptet ”Ergonomisk Lys”, der udsprang af et brugerbehov for funktionel belysning på operationsstuer – udviklet i tæt samarbejde med overlæge Jesper Durup fra Odense Universitetshospital. Chromaviso fik patent på konceptet og satte ”Ergonomisk Lys” i produktion. ”Ergonomisk Lys” er zoneopdelt farvet lys, der modvirker refleksion, optimerer billedkvalitet og understøtter procedurer med bred anvendelse inden for kikkertoperation, endoskopi, billeddiagnostik, fødestuer m.v. I dag findes mere end 300 installationer med ”Ergonomisk Lys” i Norden.

Næste skud på Chromaviso-stammen er ”Ergonomisk Døgnrytmelys”, der kan anvendes bredt inden for sundhedssektoren og alle andre steder, hvor mennesker arbejder døgnet rundt. ”Ergonomisk Døgnrytmelys” er bygget op omkring særlige lysarmaturer, der er programmeret til at følge døgnets rytme. Med ”Ergonomisk Døgnrytmelys” normaliseres både patienternes og personalets døgnrytme, hvilket virker behandlingsstimulerende, ligesom det har positiv effekt på personalets trivsel. I løbet af få år har Chromaviso etableret en række installationer med ”Ergonomisk Døgnrytmelys” – og nye ordrer tikker løbende ind fra hele Norden. Lyskonceptet er desuden en del af et nyt sansestimulerende koncept CURAVIVIO.

Fordelen ved at være en mindre virksomhed på markedet er muligheden for at være fleksibel og i konstant bevægelse. Brugernærhed, aktiv involvering i forskning og anvendelse af den seneste teknologi har vist sig at være vejen frem. Chromaviso er drevet af at forstå lysets betydning for mennesker. Ved at være til stede blandt det kliniske personale og patienterne på hospitalerne, har Chromaviso specialiseret sig i at forstå og omsætte komplekse behov til enkle og anvendelige lysløsninger med stor brugertilfredshed og positiv indvirkning på patienterne. Chromaviso er aktuelt involveret i tre forskningsprojekter omkring ”Ergonomisk Døgnrytmelys” på Neurokirurgisk Intensivafdeling, Aarhus Universitetshospital, på Apopleksienheden, Glostrup Hospital og på Hammel Neurocenter.

Chromaviso leverer ”Ergonomisk Døgnrytmelys” til et nyopført psykiatrisk sygehus i Aabenraa, som efter planen bliver taget i brug i 2015. Samtidig har Chromaviso styrket sin position på det svenske marked med omfattende ordrer til sygehusene i Karlstad og Hudiksvall. I Norge er gennembruddet kommet med Chromavisos installationer i Vesterålen og Bodø. I Danmark er Chromaviso blevet valgt som leverandør på flere udbud i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital i Skejby ved Aarhus, og flere andre større ordrer ligger i pipeline.