ECOmove

Vilde fremskridt på elbiler

 

”Om 20 år taler vi om, hvad i alverden der skete med de gamle forurenende og støjende benzin- og dieselbiler. Og vi vil konkludere, at de forsvandt, fordi der kom en ny teknologi, som med tiden blev overlegen på alle de parametre, kunderne efterspurgte.”

Ordene kommer fra Mikkel Steen Pedersen. Han står bag et lovende elbilprojekt, ECOmove, der er udviklet i Danmark. For nylig solgte investorerne i ECOmove deres andele til en børsnoteret, højteknologisk, kinesisk bilgigant, mens Mikkel Steen Pedersen og hans hustru beholdt deres andel. Aktuelt er Mikkel Steen Pedersen i gang med at etablere et udviklingscenter i Kina, og herfra skal der udvikles elbiler baseret på ECOmoves teknologi.

Han er overbevist om, at elbiler bliver den altdominerende transportform i fremtiden, og han vil gerne afsløre, at der sker ”vilde fremskridt” i disse år.

”Hele den måde hvorpå vi transporterer os selv, varer og tjenesteydelser er under forandring. Med elbilteknologien som platform, vil transportbegrebet blive reformeret i kombination med andre teknologier som fx førerløs kørsel, internet og andre digitale løsninger,” siger Mikkel Steen Pedersen.

På trods af hans optimistiske overbevisning måtte han sidste år erkende, at investeringslysten i Danmark ikke er stor nok, når det gælder elbilteknologi. Derfor valgte han at sælge sine aktiver til den kinesiske bilgigant.

”Det er ressourcekrævende at udvikle elbilteknologi. I Kina er investeringslysten blevet fremmet af, at det kinesiske hjemmemarked for biler generelt er i kraftig vækst. Desuden er der politisk interesse for, at Kina skal være storproducent af biler og gerne elbiler, da Kinas storbyer er plaget af forurening,” fortæller Mikkel Steen Pedersen.

Han oplever, at vi i Danmark har affundet os med, at vi ikke skal spille nogen større rolle i produktionen af elbiler, blandt andet fordi vi har et lille hjemmemarked og høje produktionsomkostninger. At andre brancher – fx vindmøllebranchen – har skabt sig et fundament i Danmark på trods af de udfordringer, ser Mikkel Steen Pedersen som et udtryk for, at de to brancher henvender sig til kunderne på forskellige måder.

”Elbilbranchen har en mere direkte kontakt til kunderne, der oplever elbilens fordele og ulemper individuelt. Sådan forholder det sig ikke med vindmøller, der producerer strøm, og kunden ved ikke nødvendigvis om strømmen kommer fra vind, sol, kul eller olie.”
Mikkel Steen Pedersen peger på, at elbilernes formåen hidtil ikke har været overbevisende nok for kunderne. Rækkevidden har været for kort og prisen for høj.

”Til sammenligning kæmper vindmøllerne med lignende problemer - for høj elpris og uregelmæssig produktion. Men der har været politisk vilje til at tvinge forbrugerne til at betale den højere pris, ligesom man har haft en eksisterende el-produktion, der kunne supplere, når vinden ikke blæser tilstrækkeligt.”

Mens Mikkel Steen Pedersen således reflekterer over forskellen på vindmøllebranchen og elbilbranchen i Danmark, er han i fuld sving med at videreudvikle ECOmove i Kina. Og det er fortsat rækkevidden, men også vægten på bilerne, der optager ham.
”Lige nu er den begrænsende faktor batteriernes kapacitet. Vi har brug for batterier med en kapacitet, der er tre gange større end den, vi kender i dag. Og det er slet ikke umuligt. Hvis vi ser bagud, så har teknologiskiftet fra blybatterier til lithiumbatterier medført en forbedring, der er større end faktor 3, så batteriteknologien har allerede flyttet sig betydeligt.”

Samtidig ser han det dog som en nødvendighed, at også vægten på bilerne bliver reduceret, da det vil reducere energiforbruget og dermed reducere kravene til batterierne.

”Lav vægt kan opnås ved at bruge nye materialer, processer og en ny bilarkitektur. Populært sagt kan hvert kilo bil, der spares, erstattes med et kilo batteri, og det betyder noget for rækkevidden. På længere sigt vil bilernes vægt reduceres ved, at IT-systemerne i bilerne bliver så gode, at uheld kan undgås. I dag er biler fyldt med teknologi, der beskytter fører og passagerer, hvis uheldet er ude (sikkerhedssele, crash-strukturer, airbags osv.). Hvis uheld kan undgås eller gøres meget usandsynlige, så kan vi reducere betydeligt i sikkerhedsudstyr og dermed på bilens vægt.”

I forhold til de relativt høje anskaffelsespriser er han også fuldstændig fortrøstningsfuld.
”Det vil løse sig selv, når produktionsvolumenen af elbiler stiger,” lyder det fra ECOmove i Kina.