Robin Medenwaldt

European Patent Attorney
Cand.scient. & ph.d. (fysik)
Master in Intellectual Property Law and Management (LL.M.)

Robin Medenwaldt er cand.scient. og ph.d. fra institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet. Robin har gennemgået den europæiske patentuddannelse og bestået eksamen som European Patent Attorney. Ved universitetet i Strasbourg har Robin opnået en titel som ”Master in Intellectual Property Law and Management”. Herudover har Robin gennemgået en coaching-uddannelse og er certificeret i organisationen International Coaching Community.

Forskningserfaring

Før Robin skiftede til patentbranchen, arbejdede han i 13 år som forsker inden for fysik, biologi, medicin og geomorfologi, hvorfra han har talrige videnskabelige publikationer.

Tyngdepunkter har da været forskning i

 • højenergifysik ved det europæiske kerneforskningscenter CERN i Schweiz,
 • acceleratorer ved en række internationale forskningscentre
 • røntgenfysik, optik og mikroskopi

Forskningen indenfor biologi, medicin og geomorfologi med tilsvarende anerkendte videnskabelige publikationer blev gennemført primært med et røntgenmikroskop, som Robin selv havde konstrueret på Aarhus Universitet. Blandt andet brugtes mikroskopet til undersøgelser af spermatozoer i stor udstrækning, hvilket førte til en publikation med prædikatet ”outstanding contribution” i det anerkendte medicinske tidsskrift Human Reproduction (vol.14 no.4 pp.880–884, 1999).

Patenterfaring

Robin har bred erfaring i patent øjemed, hvilket inkluderer

 • forarbejdet til patentansøgninger med indledende afdækning af beskyttelsesbehovet på baggrund af kundens overordnede strategi
 • nyhedsundersøgelser for at afdække, hvorvidt en opfindelse kan patenteres
 • freedom to operate-analyser for at afdække, hvorvidt der er krænkelsesrisici
 • udformning af patentansøgninger
 • arbejde over for myndigheder for at få udstedt patentansøgning som patent
 • forsvar af patentrettigheder
 • retssager
 • krænkelsesvurderinger
 • IPR-due diligence
 • angreb af andres rettigheder som forretningsmæssig strategi, herunder indsigelses- og appelsager ved EPO.

Desuden arbejder Robin med forretningsstrategier i forbindelse med IPR, hvor formålet er at skabe den højest mulige værdi for en kunde i forhold til investeringen i IPR.

Erfaringen og viden fra sin coaching uddannelse bruger Robin til at lede klienten – især iværksættere – igennem et forløb, hvor der på kort tid opnås en klarere fokusering på delmål og overordnede mål med forretningen.

Tekniske kompetencer

 • Almen Fysik
 • Optik
 • Røntgenoptik
 • Atomfysik
 • Højenergifysik
 • Tyndfilm
 • Grænseområder mellem fysik, kemi, biologi & medicin
 • Mekanik

Andre kompetencer

 • Coaching i forretningsudvikling
 • Bestyrelsesarbejde
 • Softwarepatentering
 • Forretningsstrategier med relation til IPR
 • IPR-due diligence
 • Nyhedsundersøgelser
 • Krænkelsesvurderinger
 • Freedom to operate-analyser
 • Indsigelses- og appelsager ved EPO
image_pdf