Royal Copenhagen sikrer varemærket BLÅKANT over Grethe Meyer Design

Ny Sø- og Handelsretsafgørelse har stor betydning for samarbejdsforholdet mellem designer og producent.

Sø- og Handelsretten har den 18. januar 2019 afsagt dom i en tvist mellem Royal Copenhagen og arvingen til den nu afdøde designer Grethe Meyer, hvorefter varemærket BLÅKANT, der er navnet på et ikonisk stel designet af Grethe Meyer, tilfalder Royal Copenhagen.

Grethe Meyer udviklede i starten af 1960’erne BLÅKANT-stellet, som Royal Copenhagen umiddelbart herefter opnåede produktions- og salgsrettigheder til i henhold til to licensaftaler indgået mellem parterne. Der var heri intet oplyst om rettighederne til ordet BLÅKANT.

I 2015 ansøgte Royal Copenhagen om varemærkeretten til ordet BLÅKANT, som blev foreløbigt registreret i 2017. Isabel Bernadette Brammer, der har arvet samtlige af Grethe Meyers rettigheder, bestred registreringen, idet hun mente, at rettighederne til ordet BLÅKANT måtte tilfalde Grethe Meyer som udvikler af stellet og navnet.

Afgørelsen

Sø- og Handelsretten fandt, at licensaftalerne alene tog stilling til Grethe Meyers designret til stellet og Royal Copenhagens betaling af royalties mv. for retten til at producere og sælge designet, hvorfor der hverken var truffet aftale om eller taget forbehold for rettighederne til ordet BLÅKANT.

Endvidere fandtes Grethe Meyer ikke at have stiftet en uregistreret ret til varemærket ved brug, idet stellets store succes gennem flere årtier netop skyldtes det tætte samarbejde mellem Grethe Meyer og Royal Copenhagen.

Grethe Meyer kan dermed ikke forhindre Royal Copenhagen i at registrere varemærket BLÅKANT, selvom hun dog kan forhindre produktion og salg af designet.

Afgørelsens betydning

Udfaldet har stor betydning for aftaler mellem producenter og designere angående førstnævntes rettigheder til produktion og markedsføring af sidstnævntes designs.

Afgørelsen sikrer producenten rettigheder til kendetegn, som har opnået et værdifuldt renommé på markedet som følge af producentens egen markedsføringsindsats, således at brugen heraf ikke uventet begrænses af designeren.

Hvis man som designer vil påberåbe sig retten til et navn eller varemærke, bør man få det registreret forinden indgåelsen af en licensaftale og/eller utvetydigt regulere forholdet i aftalen.

Patrade er specialister i sikring af immaterielle rettigheder og indgåelse af licensaftaler og bistår dagligt i denne type aftaleforhold.