Sanne Løfqvist Bager

Sanne er uddannet som elektronikmekaniker i flyvevåbnet og efterfølgende som svagstrømsingeniør fra Aalborg Universitet med speciale i signalbehandling.

Teknisk og praktisk erfaring:

Sanne har arbejdet som elektronikmekaniker i 11 år med fejlfinding og reparation af udstyr inden for RADAR og kommunikationsudstyr, samt brand- og gasanlæg.  Herigennem har Sanne erhvervet sig en stor erfaring inden for bl.a. analog og digital elektronik, signalbehandling og programmering, både teoretisk såvel som i praksis.

Efter endt ingeniøruddannelse har Sanne arbejdet i virksomheder, hvor patentarbejde indgik som en del af jobbet. Siden 2003 har Sanne haft egen virksomhed inden for LED-teknologi og elektroniske systemer. Herigennem har Sanne erhvervet sig en bred erfaring inden for iværksætteri, virksomhedsledelse og udvikling i praksis - herunder IPR-strategi.

Tekniske kompetencer:

  • AI-teknologi
  • RADAR-teknologi
  • Radio og telekommunikation
  • Talegenkendelse og syntese
  • LED-teknologi
  • Elektroniske systemer
  • Softwareapplikationer
  • Energiteknologi