Skip to main content

Håndhævelse og retssager

Vi tager vare på dine rettigheder

Håndhævelse og retssager

Kernen i enerettigheder som patenter, varemærker, design, forretningshemmeligheder og rettigheder efter markedsføringsloven er retten til at forbyde andre at udnytte dem kommercielt og kræve erstatning i tilfælde af, at det sker alligevel.

Håndhævelse er en væsentlig del af dine rettigheders livscyklus. Når de bliver krænket, er det helt afgørende at have en advokat, som kender sit stof til fingerspidserne – og som har adgang til vigtig viden om dit forretningsområde.

I en situation hvor en anden fx krænker dit patent på en opfindelse, kan det være altafgørende, at din advokat ikke alene er specialiseret i IP-rettigheder, men også sidder side om side med nogle af de mest patentfagkyndige folk i landet. Patentkonsulenternes viden om din opfindelse og virksomhedsområde er ofte et nødvendigt supplement til advokatens juridiske ekspertise – og øger dine chancer for et godt resultat.

Sådan håndhæver vi dine rettigheder når de er blevet krænket

Vi er patentbureau og advokatvirksomhed (Patrade Legal Advokatanpartsselskab) samlet under ét tag – med et stort antal advokater, der håndterer dine interesser i alle aspekter af en krænkelsessag.

Det tætte samarbejde kommer dig til gode. Det betyder nemlig, at vi servicerer dig hele vejen fra ansøgning og registrering af en rettighed til domsafsigelse i en retssag. Vi har fuld indsigt i dine sager med både de tekniske og de juridiske kompetencer. Du kan altså nøjes med én rådgiver hele vejen igennem beskyttelsen af dine rettigheder.

Jo mere ekspertise samlet under samme tag, jo bedre chancer, større udbytte og lavere omkostninger for dig.

Vores advokater arbejder med håndhævelse i alle typer tvister med relation til immaterialret og markedsføringsloven og har stor erfaring med retssager, voldgiftssager, forbuds - og bevissikringssager, sager ved administrative klageinstanser, sager om ulovlig parallelimport og anti-counterfeit.

Du modtager altid en specialdesignet strategi, så du kan være sikker på, at din sag bliver håndteret bedst muligt.

Sådan hjælper vi dig, når du bliver mødt med en påstand om krænkelse

Hvis du bliver mødt med en påstand om, at du har krænket andres rettigheder, foretager vi i første omgang en grundig vurdering af, om påstanden er berettiget. Med udgangspunkt i vores vurdering fastlægger vi den bedst mulige strategi, som efter omstændighederne kan bestå i at bestride kravet og gå til modangreb ved fx at begære den rettighed, påstanden er baseret på, ophævet.

En del af strategien kan være at søge en forligsmæssig løsning. Vi har stor erfaring i at forhandle juridiske og kommercielle forligsaftaler på plads, herunder som led i retsmægling og mediation.

Udfyld formularen, hvis du har brug for hjælp til håndhævelse Udfyld formularen, så kontakter vi dig!

Kontakt en af vores erfarne advokater

Vi hjælper allerede disse virksomheder