Skip to main content

Markedsføringsret

Når andre bøjer reglerne gør vi indsigelse

Markedsføringsret

Markedsføringsloven regulerer hvordan du som erhvervsdrivende må agere i din markedsføring overfor forbrugere og andre virksomheder, og hvad dit markedsføringsmateriale må indeholde.

Spørgsmål om produktefterligninger henhører også under markedsføringsloven. Der er mange aspekter, du skal være opmærksom på.

Markedsføringsret hænger naturligt sammen med vores arbejde

Markedsføringsloven fungerer i sammenhæng med andre love som varemærkeloven, ophavsretsloven, designloven og databeskyttelsesforordningen. Kompleksiteten af regler og hensyn, du skal holde øje med, stiger yderligere i takt med digitaliseringen, behovet for markedsføring på nye kanaler og et voksende internationalt marked.

Læs vores artikel om, hvem der ejer ChatGPT's output.

Hvorfor er markedsføringsret relevant for dig?

Markedsføringsloven sikrer sammen med konkurrenceloven den frie konkurrence på markedet, herunder at en køber vælger sit produkt på et gennemsigtigt grundlag. Overholdes reglerne ikke kan konsekvensen være anlæg af retssag fra enten konkurrenter eller Forbrugerombudsmanden.

Et af de områder, som Forbrugerombudsmanden interesserer sig for er markedsføring af grønne budskaber. Det er et område, hvor flere virksomheder - ofte ubevidst - laver vildledende markedsføring. I vores artikel 'Undgå greenwashing med Forbrugerombudsmandens nye kvikguide', får du en introduktion til de vigtigste ting i guiden.

Hvad regulerer markedsføringsloven?

I udgangspunktet regulerer markedsføringsloven udformning af reklamer, regler for udbud af varer og tjenesteydelser, herunder reglerne om fremsendelse af elektronisk kommunikation samt indhentning af samtykke hertil.

På området for produktefterligninger supplerer markedsføringsloven også love om immaterielle rettigheder som varemærkeloven og designloven. Er et produkt ikke beskyttet af immaterialretten, kan markedsføringsloven forhindre produktefterligninger for produkter, der har en vis markedsmæssig identitet.

Sådan hjælper vi dig

Vores advokater, advokatfuldmægtige og jurister, har det tilfælles, at de udelukkende arbejder med immaterialretlige problemstillinger som deres kernekompetence. Derudover har en eller flere specialkompetencer inden for blandt andet ophavsret, GDPR, designret, forretningshemmeligheder og konkurrenceret.

Vi arbejder med retshåndhævelse i alle typer tvister med relation til immaterialret og markedsføringsloven. Hvis du kun vil have én samarbejdspartner inden for IP, så er vi lige her.

Greenwashing – hvornår er klima- og miljøudsagn for produkter vildledende?
Har du spørgsmål til markedsføringsret? Udfyld formularen, så kontakter vi dig!

Vi hjælper allerede disse virksomheder