Skip to main content

IP-strategi

I skak skal man kunne forudse sin modstanders næste træk. Vi elsker skak.

IP-strategi

Udarbejdelse af en IP-strategi er noget af det bedste, du kan gøre for din virksomhed. IP-strategien bidrager til at omsætte dine gode ideer til forretning.

Hvad er en IP-strategi?

En IP-strategi er en køreplan for, hvordan virksomheden kan beskytte sine gode ideer og aktiver som varemærker og forretningshemmeligheder, ideer til nye opfindelser, nye brands eller nye design. I langt de fleste virksomheder udgør virksomhedens IP den største værdi, tænk bare på, hvor f.eks. Coca Cola ville være uden deres varemærke. Med en IP-strategi tager du aktivt stilling til, og får en plan for, hvordan virksomhedens IP beskyttes med IP-rettigheder som varemærker, patenter og designrettigheder, nu og i fremtiden.

Få hjælp til virksomhedens IP-strategi af eksperter

Vi har i snart 30 år, arbejdet med IP, så vi har opbygget store mængder erfaring. Vi arbejder med virksomheder i alle størrelser og i de fleste brancher, så vi kan helt sikkert også hjælpe dig på rette vej.

Kontakt os og få hjælp til IP-strategien.

Styr på IP, styr på forretningen

Der er mange måder at have styr på sin forretning. Et godt sted at starte, er at have styr på virksomhedens IP. Det øger markedsværdien og virksomheden bliver mere attraktiv for investorer.

Der er forskellige typer af rettigheder og det er ikke sikkert, at de alle er relevante for dig. Vi rådgiver dig om, hvad der er optimalt for netop din virksomhed.

Noget af det, du skal være opmærksom på er, hvorvidt andre allerede har noget, der minder om det, du gerne vil beskytte. Har du f.eks. en opfindelse, du gerne vil patentere, så kan vi hjælpe dig med at lave en freedom to operate analyse. Så får du et overblik over, hvilke andre patentrettigheder, der findes og dermed hvilket råderum, du har i markedet.

Hvad indebærer en IP-strategi?

IP er en forkortelse for ’Intellectual Property’, altså noget man ejer. Der er tale om immaterielle aktiver, som har en høj værdi og det er derfor man bør beskytte dem, så de bliver til immaterielle rettigheder (IPR), hvoraf de mest kendte er patenter, varemærker og designregistreringer. Ved at beskytte virksomhedens IP står den stærkere i konkurrencen, fordi IPR kan forhindre andre i at kopiere virksomhedens ideer og opfindelser.

En IP-strategi giver styr på egne rettigheder, men også styr på, hvad der i øvrigt findes eller er på vej på markedet. Det er mindst lige så vigtigt, for at undgå uforvarende komme til at krænke andres rettigheder og spilde tid på at udvikle noget, som måske allerede findes.

Se, hvordan vi hjalp inmutouch med en IP-strategi.

Hvad indeholder en god IP-strategi?

IP-strategien vil se forskellig ud fra virksomhed til virksomhed, men den kan med fordel indeholde overvejelser om:

  • Fremgangsmåde ved produktudvikling
  • Lande der skal registreres i (opdelt i produktniveauer)
  • Afstemning ift. varemærke- og domænestrategi
  • Hvad gør vi ved det selskabsretlige (f.eks. oprettelse af særskilt selskab)
  • Vil vi licensere?
  • Har vi styr på offentliggørelse og hemmeligholdelse?

Uanset, hvilken idé du har fået og hvor stor din virksomhed er, så kan du være sikker på, at vi altid finder den rette løsning til netop dig. Det kan måske lyde besværligt, men en IP-strategi behøver ikke være et forkromet værk. Det fortæller Ergonomic Solutions om i denne case.

Freedom to operate

En freedom-to-operate-analyse giver et overblik over patentrettigheder inden for et bestemt område geografisk såvel som teknisk.

Analysen omfatter i første omgang en søgning efter eksisterende patentrettigheder. Herefter følger en grundig analyse af patentkrav og beskrivelser. Det er meget tidskrævende at søge efter patenter og patentansøgninger, og det kræver en betydelig erfaring at skelne de relevante patenter fra de mindre relevante, derfor er det en fordel at overlade det til eksperter.

En god freedom-to-operate-analyse kan imidlertid vise sig særdeles nyttig forud for lanceringen af et nyt produkt, fordi man herved kan undgå eller i hvert fald betydeligt mindske risikoen for at krænke andres patentrettigheder.

Skal du købe eller sælge din virksomhed? Få tryghed med due-diligence-undersøgelse

En due-diligence-undersøgelse i forhold til IP, er en grundig analyse af værdien af en virksomheds immaterielle rettigheder, herunder patenter og varemærker.

Undersøgelsen laves forud for overtagelse af fx en patentportefølje og ofte på foranledning af en potentiel køber for at denne kan skabe sig et overblik over sælgers rettigheder (IPR).

Vi skaber dette overblik ved at indsamle en mængde data for at verificere eller afkræfte sælgers oplysninger. Omfanget af dataindsamlingen varierer og afhænger af den konkrete portefølje.

Vi kan også tilbyde at foretage en due-diligence-undersøgelse på vegne af sælger. Står du i en situation, hvor du skal sælge din virksomhed, så får du med undersøgelsen et fuldstændigt overblik over porteføljen, hvilket skaber tryghed i forbindelse med salg.

Nyhedsundersøgelser

Nyhedsundersøgelser laves typisk inden der indleveres en patentansøgning. Formålet er at finde ud af om der allerede findes en opfindelse som din. Undersøgelsen kan dermed forhindre, at vi indleverer en patentansøgning, som afvises på grund af manglende nyhedsværdi.

Vi søger bl.a. i forskellige patentdatabaser, danske såvel som internationale og skaber et overblik over, hvilke opfindelser der allerede findes inden for området.

Opfindelserne vurderes nøje, før vi sender en rapport med vores vurdering samt en kopi af samtlige fremdragne patentskrifter til dig.

Afslører nyhedsundersøgelsen opfindelser, som direkte foregriber din opfindelse, er der ingen grund til at ofre tid og penge på en patentansøgning.

Vi søger dog ikke kun efter opfindelser, som direkte foregriber din opfindelse, vi søger også efter opfindelser, som blot minder om din. Sådanne opfindelser er det vigtigt at tage højde for, når patentansøgningen skal udarbejdes.

Ved allerede at tage højde for opfindelser, som minder om din i forbindelse med udarbejdelsen af patentansøgningen, kan vi måske helt undgå at tilpasse ansøgningen senere i behandlingsforløbet.

Vi tilbyder også nyhedsundersøgelse i forbindelse med varemærkeregistrering og designbeskyttelse.

Kommercialisering

Vi rådgiver virksomheder og enkeltpersoner om kommercialisering af forskningsresultater og udviklingsarbejde. Altså om den proces, der fører til at en opfindelse kommer i produktion. Opfindelserne og innovationen kan udvikles i eksisterende virksomheder via f.eks. salg af patenter og licenser, optionsaftaler, joint ventures eller anden form for samarbejde. En anden vej er etableringen af en helt ny virksomhed, og vi rådgiver derfor også om det selskabsretlige.

Vi er ofte bindeled mellem opfinder og produktionsvirksomhed eller mellem forskellige virksomheder. Via vores netværk og viden om vores kunders interesseområder og fokusfelter, kan vi ofte foreslå profitable alliancer i alle parters interesse. Vores netværk omfatter også uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter.

Vores mål er, at så mange spændende opfindelser og så megen innovation som muligt bliver taget i brug og kommer fra idé til forretning.

Lad os hjælpe dig med din IP-strategi

Kort sagt kan en IP-strategi være mere eller mindre forkromet og omfattende, men uanset hvad, så er den vigtig at have allerede tidligt i udviklingsprocessen, så du f.eks. undgår at kaste udviklingskroner efter noget, der ikke vil kunne beskyttes, eller forfølger markeder, hvor konkurrencen vil være alt for hård. Men det er dog aldrig for sent at lave en IP-strategi!

Du kan være tryg ved, at vi altid tager udgangspunkt i din virksomhed og finder den rette løsning for netop dig.

Tillad os at komme til

Partner, European Trademark & Design Attorney

Charlotte Rask Boddum

T +45 8930 9793 · M +45 2895 8550 · crb@patrade-legal.dk

Partner, European Patent Attorney, European Patent Litigator

Lasse Rosenfeld Lauridsen

T +45 8930 9723 · M +45 2148 3190 · lrl@patrade.dk

Partner, European Patent Attorney

Nina Skivesen

T +45 8930 9766 · M +45 2872 2147 · nsk@patrade.dk

Vi hjælper allerede disse virksomheder