Skip to main content

IP-strategi

I skak skal man kunne forudse sin modstanders næste træk. Vi elsker skak.

IP-strategi

Udarbejdelse af en IP-strategi er noget af det bedste, du kan gøre for din virksomhed. IP-strategien bidrager til at dine gode ideer omsættes til forretning.

Styr på IP, styr på forretningen

Der er mange måder at have styr på sin forretning og et godt sted at starte er at have styr på virksomhedens IP. Det øger markedsværdien og virksomheden bliver mere attraktiv for investorer.

Der er forskellige typer af rettigheder og det er ikke sikkert, at de alle er relevante for dig. Vi kan hjælpe dig med at finde den rette vej i junglen af rettigheder.

Noget af det, du skal være opmærksom på er, hvorvidt andre allerede har noget, der minder om det, du gerne vil beskytte.

Har du f.eks. en opfindelse, du gerne vil patentere, så kan vi hjælpe dig med at lave en freedom to operate analyse så du får er overblik over, hvilke andre patentrettigheder, der findes og dermed hvilket råderum, du har i markedet.

Hvor unik er opfindelsen?

Vi tilbyder også en nyhedsundersøgelse inden vi begynder at ansøge om en rettighed, på den måde kan vi se om der allerede findes opfindelser, der minder om din. Målet er, at du skal stå tilbage med en strategi for, hvad du med fordel kan søge om beskyttelse på og om der eventuelt skal ændres noget for at maksimere din mulighed for at opnå den ønskede rettighed.

En anden ting, det kan være godt at overveje allerede tidligt i processen er, hvad du vil gøre, hvis dine rettigheder bliver krænket. Det kan vi også tænke ind i en IP-strategi.

Lad os sikre dig en god start

Kort sagt kan en IP-strategi være mere eller mindre forkromet og omfattende, men uanset hvad, så er den vigtig at have allerede tidligt i processen, så du f.eks. undgår at kaste udviklingskroner efter noget, der ikke vil kunne beskyttes, eller forfølger markeder, hvor konkurrencen vil være alt for hård.

Du kan være tryg ved, at vi altid tager udgangspunkt i din virksomhed og finder den rette løsning for netop dig. Læs videre om nogle af de potentielle aspekter ved en IP-strategi: freedom-to-operate, due diligence, nyhedsundersøgelser og kommercialisering.

Freedom-to-operate

En freedom-to-operate-analyse giver et overblik over patentrettigheder inden for et bestemt område geografisk såvel som teknisk.

Analysen omfatter i første omgang en søgning efter eksisterende patentrettigheder. Herefter følger en grundig analyse af patentkrav og beskrivelser. Det er meget tidskrævende at søge efter patenter og patentansøgninger, og det kræver en betydelig erfaring at skelne de relevante patenter fra de mindre relevante.

En god freedom-to-operate-analyse kan imidlertid vise sig særdeles nyttig forud for lanceringen af et nyt produkt, idet man herved kan undgå eller i hvert fald betydeligt mindske risikoen for at krænke andres patentrettigheder.

Due diligence ved køb

En due-diligence-undersøgelse er en grundig analyse af værdien af en virksomheds immaterielle rettigheder, herunder patenter og varemærker. Undersøgelsen laves forud for overtagelse af f.eks. en patentportefølje og ofte på foranledning af en potentiel køber for at denne kan skabe sig et overblik over sælgers rettigheder.

Vi skaber dette overblik ved at indsamle en mængde data for at verificere eller afkræfte sælgers oplysninger. Omfanget af dataindsamlingen varierer og afhænger af den konkrete portefølje.

Skal du sælge din virksomhed?

Vi kan også tilbyde at foretage en due-diligence-undersøgelse på vegne af sælger. Står du i en situation, hvor du skal sælge, så får du med undersøgelsen et fuldstændigt overblik over porteføljen, hvilket skaber tryghed i forbindelse med salg.

Nyhedsundersøgelse

Forud for indlevering af en patentansøgning anbefaler vi, at der foretages en nyhedsundersøgelse for at se, om der allerede findes en opfindelse som din. Undersøgelsen skal forhindre, at vi indleverer en patentansøgning, som afvises på grund af manglende nyhedsværdi.

Vi søger bl.a. i forskellige patentdatabaser, danske såvel som internationale og skaber et overblik over, hvilke opfindelser der allerede findes inden for området.

Opfindelserne vurderes nøje, før vi sender en rapport med vores vurdering samt en kopi af samtlige fremdragne patentskrifter til dig.

Afslører nyhedsundersøgelsen opfindelser, som direkte foregriber din opfindelse, er der ingen grund til at ofre tid og penge på en patentansøgning.

Vi søger dog ikke kun efter opfindelser, som direkte foregriber din opfindelse, vi søger også efter opfindelser, som blot minder om din. Sådanne opfindelser er det vigtigt at tage højde for, når patentansøgningen skal udarbejdes.

Ved allerede at tage højde for opfindelser, som minder om din i forbindelse med udarbejdelsen af patentansøgningen, kan vi måske helt undgå at tilpasse ansøgningen senere i behandlingsforløbet.

Kommercialisering - Fra idé til forretning

Vi rådgiver virksomheder og enkeltpersoner om kommercialisering af forskningsresultater og udviklingsarbejde. Altså om den proces, der fører til at en opfindelse kommer i produktion. Opfindelserne og innovationen kan udvikles i eksisterende virksomheder via f.eks. salg af patenter og licenser, optionsaftaler, joint ventures eller anden form for samarbejde. En anden vej er etableringen af en helt ny virksomhed.

Vi er ofte bindeled mellem opfinder og produktionsvirksomhed eller mellem forskellige virksomheder. Via vores netværk og viden om vores kunders interesseområder og fokusfelter, kan vi ofte foreslå profitable alliancer i alle parters interesse.

Vores netværk omfatter også uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter.

Vores mål er, at så mange spændende opfindelser og så megen innovation som muligt bliver taget i brug.

Tillad os at komme til

Partner, European Trademark & Design Attorney

Charlotte Rask Boddum

T +45 8930 9793 · M +45 2895 8550 · crb@patrade-legal.dk

Partner, European Patent Attorney

Lasse Rosenfeld Lauridsen

T +45 8930 9723 · M +45 2148 3190 · lrl@patrade.dk

Partner, European Patent Attorney

Nanna Meyland Nicolaisen

T +45 8730 8693 · M +45 2934 5064 · nan@patrade.dk

Partner, European Patent Attorney

Nina Skivesen

T +45 8930 9766 · M +45 2872 2147 · nsk@patrade.dk

Vi hjælper allerede disse virksomheder