Skip to main content

Brugsmodel

Vær endelig kreativ. Vi beskytter dine ideer, så det kan betale sig.

Brugsmodel

En brugsmodel beskytter det tekniske princip bag en opfindelse ligesom et patent, men er både hurtigere og billigere at få.

Til gengæld giver den ikke samme langvarige eneret som et patent (10 år for brugsmodel, 20 år for patent) og kaldes derfor nogle gange for det lille patent. En brugsmodel er en stærk, men ofte overset mulighed for at beskytte din forretning.

Hvad er en brugsmodel?

En brugsmodel beskytter din opfindelse og giver dig eneret til at udnytte den kommercielt. For at kunne registrere en brugsmodel skal din opfindelse kunne udnyttes kommercielt og løse et teknisk problem.

Hvor mange år beskytter en brugsmodel en opfindelse?

Beskyttelsen gælder i 3 år fra den dag du indleverer ansøgningen og kan fornys i to perioder på henholdsvis 3 og 4 år, så du i alt kan opnå beskyttelse i 10 år.

Hvornår er en brugsmodel det rette valg?

Når du søger om en brugsmodelregistrering bliver det ikke nødvendigvis prøvet af, om den er ny og adskiller sig fra eksisterende opfindelser. Det betyder, at du ikke ved, om brugsmodellen er gyldig før den bliver prøvet af. For at være gyldig skal opfindelsen stadig være ny (som for patenter) men kravet om at adskille sig fra eksisterende opfindelser er mere lempeligt end for patenter.

En brugsmodelansøgning kan derfor være det rette valg hvis din opfindelse er ny, men måske ikke adskiller sig helt så meget fra kendt teknik som det kræves for at kunne få udstedt patent.

Kontakt os, hvis du vil vide om en brugsmodel eller et patent er det rette valg for dig.

Sådan søger du brugsmodel

Du kan søge om brugsmodelregistrering med og uden prøvning, som gennemgået nedenfor.

Brugsmodel uden prøvning

Søger du uden prøvning vil myndighederne foretage en formalitetsbehandling og et teknisk eftersyn. Formalitetsbehandlingen sikrer, at alle formelle oplysninger er udfyldt i din ansøgning og ved det tekniske eftersyn sikrer Patent- og Varemærkestyrelsen, at din opfindelse opfylder kravene om at kunne udnyttes kommercielt og at den løser et teknisk problem.

Brugsmodel med prøvning

Søger du om brugsmodelregistrering med prøvning vil myndighederne udover formalitetsbehandlingen og det tekniske eftersyn også lave en nyhedsundersøgelse og en registrerbarhedsvurdering for at undersøge om betingelserne, om at frembringelsen er ny og adskiller sig tydeligt fra kendt teknik, er opfyldt.

Det er ikke muligt at indlevere brugsmodelansøgninger i alle lande men på en lang række væsentlige markeder som for eksempel Kina og Tyskland er det en ofte brugt og potentielt stærk mulighed.

Undersøg dine muligheder i samarbejde med os

Partner, European Patent Attorney

Lasse Rosenfeld Lauridsen

T +45 8930 9723 · M +45 2148 3190 · lrl@patrade.dk

Partner, European Patent Attorney

Nina Skivesen

T +45 8930 9766 · M +45 2872 2147 · nsk@patrade.dk

Vi hjælper dig igennem hele processen for brugsmodeller

Selvom brugsmodeller og patenter i princippet beskytter det samme, altså din opfindelse, så er der forskel på hvad der kan beskyttes og hvor længe. Det der afgør, om du bør vælge brugsmodel eller patent som din beskyttelse er opfindelsens karakter, din virksomheds IP-strategi, markedsstrategi, tid, og økonomi. Kravene til selve ansøgningen, der i sidste ende stiller dig med en stærk rettighed, minder meget om det, der gælder for patenter.

Vi giver dig grundig rådgivning i hele processen. Det øger din chance for, at du opnår beskyttelse. Vi har gennem mange år specialiseret os og vi ved, hvad en brugsmodelansøgning skal indeholde. Vi er flere konsulenter, der selv har siddet på myndighedssiden både i Danmark og Europa, så vi kender systemet indefra. Vi arbejder tæt sammen med vores advokat-kolleger, som har dyb indsigt i juridiske problemstillinger og ved, hvad der skal til, for at en erhvervet rettighed også kan holde i en eventuel indsigelse eller retssag. Den indsigt er vigtig allerede i ansøgningsfasen.

Vi hjælper allerede disse virksomheder