Skip to main content

Patentansøgning

Det skal kunne betale sig at være innovativ. Tillad os at hjælpe

Patentansøgning

Når du søger patent på en opfindelse, tager du hul på en ofte længerevarende proces, der kræver ressourcer, men som også giver dig en helt ny indsigt i din virksomheds forretningsområde, markeder og konkurrenter. Arbejdet med ansøgningen er en strategisk proces. Det du skriver og ikke skriver i din ansøgning, har stor betydning for hvad du senere får beskyttet. Når først ansøgningen er indleveret er det svært at rette i den, senere i forløbet.

Timingen af ansøgning i forhold til din virksomheds udviklingsproces og business plan, kan derfor være afgørende for, om ansøgningen indeholder de oplysninger der viser sig at være vigtige for jer senere. Den har også betydning for, om virksomheden er økonomisk og forretningsmæssigt rustet til at beslutte og investere på rette tidspunkt, som et patenterringsforløb kræver.

Vi hjælper dig gerne på vej med de strategiske overvejelser og med at balancere behovet for beskyttelse af jeres ideer og jeres ressourcer.

Læs for eksempel hvordan vi hjælper Hydract A/S med at omsætte patenter til forretning.

Hvad kan du beskytte med et patent og hvilke krav er der?

Du kan godt selv skrive din patentansøgning og sende den ind til myndighederne. Der findes bare ingen standardskabelon eller formular. Til gengæld er der en lang række krav til ansøgningen som du skal overholde hvis du vil opnå beskyttelse.

  1. Din opfindelse skal være ny: En opfindelse siges at have nyhed, hvis den i sin helhed ikke tilsyneladende fremgår af kendt teknik. Kendt teknik er den teknik der på tidspunktet for indlevering af ansøgningen er tilgængelig for offentligheden gennem skriftlig eller mundtlig beskrivelse, praktisk udnyttelse eller på anden måde. Her skal du også være opmærksom på, ikke at vise eller omtale den på messer, i artikler eller på andre måder.
  2. Din opfindelse skal have opfindelseshøjde: Det betyder at for at kunne patenteres, skal din opfindelse adskille sig væsentligt fra kendt teknik inden for samme eller andre tekniske områder.
  3. Din opfindelse skal kunne udnyttes i en erhvervsmæssig sammenhæng: Den skal altså kunne udnyttes industrielt, fx inden for håndværk, industrien eller landbruget.

Din opfindelse skal leve op til de tre kriterier for at den kan patenteres.

Sådan søger du patent

Først og fremmest skal du overveje, hvor i verden det giver mening at beskytte opfindelsen. Er det kun aktuelt i Danmark, eller er virksomheden også aktiv på eksportmarkeder? Det har betydning for, hvilken type ansøgning, der skal laves.

Det er muligt at søge nationalt i Danmark eller et andet land, men det er også muligt at indlevere enten en europæisk (EP-ansøgning) eller en international ansøgning (PCT-ansøgning). Det er derfor væsentligt at have en strategi for på hvilke markeder, produktet skal afsættes nu og i fremtiden.

For at komme bedst muligt fra start anbefaler vi at lave en nyhedsundersøgelse i forskellige databaser. På den baggrund kan vi vurdere på forhånd, om opfindelsen kan leve op til kravene for en patentansøgning, men vi bruger også resultaterne fra nyhedsundersøgelsen til at vinkle og udarbejde patentansøgningen, så den både opfylder de forskellige patentmyndigheders krav til udformning og samtidig giver dig som kunde størst værdi i forhold til beskyttelsesomfanget.

Vi håndterer naturligvis også korrespondancen frem til udstedelse af patentet – med myndighederne direkte eller gennem vores internationale netværk af dygtige og nøje udvalgte agenter og samarbejdspartnere, hvor det er nødvendigt.

Der er desuden en række formelle regler, der skal overholdes med hensyn til beskrivelsen af din opfindelse. I løbet af ansøgningsprocessen vil det ofte være nødvendigt at tilrette kravene i din ansøgning. Rettelserne må kun ske inden for meget faste rammer og kun på basis af det, der oprindeligt er indleveret med din ansøgning.

Derfor er det afgørende for værdien af din ansøgning og styrken af det udstedte patent, at din patentansøgning indeholder al væsentlig information og at den er præsenteret optimalt i forhold til myndighedskrav, sagsbehandling og en langtidsholdbar beskyttelse af dine produkter og udvikling. Vores allerbedste råd er: Overlad ansøgningen til en ekspert.

Tillad os at hjælpe

Partner, European Patent Attorney

Nina Skivesen

T +45 8930 9766 · M +45 2872 2147 · nsk@patrade.dk

Partner, European Patent Attorney

Lasse Rosenfeld Lauridsen

T +45 8930 9723 · M +45 2148 3190 · lrl@patrade.dk

Partner, European Patent Attorney

Nanna Meyland Nicolaisen

T +45 8730 8693 · M +45 2934 5064 · nan@patrade.dk

Sådan hjælper vi dig!

Hos os er din ansøgning i trygge hænder. Vi kender forretningsgangene hos myndighederne, indholdskrav, sprogbrug og timing indgående. Du får en grundig patentansøgning, udarbejdet af eksperter, der ikke laver andet. Det øger din chance for at du får dit patent og at dit patent er både stærkt og bredt nok til reelt at beskytte og styrke din forretning.

Vi har gennem mange år specialiseret os og vi ved, hvad en patentansøgning skal indeholde. Vi er desuden flere konsulenter der selv har siddet på myndighedssiden både i Danmark og Europa, så vi kender systemet indefra. Vi arbejder tæt sammen med vores advokatkolleger, som har dyb indsigt i juridiske problemstillinger og ved, hvad der skal til, for at en erhvervet rettighed også kan holde i en eventuel indsigelse eller retssag. Den indsigt er vigtig allerede i patentansøgningsfasen.

Vi hjælper allerede disse virksomheder