Skip to main content

Patentansøgning

Det skal kunne betale sig at være innovativ. Tillad os at hjælpe.

Patentansøgning

Når du søger patent på en opfindelse, tager du hul på en ofte længerevarende proces, der kræver ressourcer, men som også giver dig en helt ny indsigt i din virksomheds forretningsområde, markeder og konkurrenter.

Hvad er en patentansøgning?

Selve dokumentet er unikt, dvs. der er ingen standardskabelon eller formular, man bare kan bruge. En patentansøgning indeholder først og fremmest en beskrivelse af opfindelsen. Beskrivelsen skal forklare hvad opfindelsen går ud på rent teknisk og hvordan den adskiller sig fra kendte teknologier. Sagt på en anden måde skal man bevise, at man opfylder de krav, der er til et patent.

Hver formulering har betydning, så det er en fordel at overlade udarbejdelsen af patentansøgningen til en specialist, der har lavet mange ansøgninger og derfor har oparbejdet et kendskab til, hvordan patentansøgningen bedst skrues sammen. Ansøgningen skal også indeholde tegninger, der viser opfindelsen. En patentansøgning vil oftest være udarbejdet på engelsk.

S.C. Nordic synes patentsprog er volapyk for meningmand og søgte derfor rådgivning til patentering af en softwareløsning.

En patentansøgning er en proces

Som nævnt i indledningen er selve ansøgningsprocessen strategisk og længerevarende. Timingen af ansøgning i forhold til din virksomheds udviklingsproces og business plan, kan derfor være afgørende for, om ansøgningen indeholder de oplysninger, der viser sig at være vigtige for jer senere. Den har også betydning for, om virksomheden er økonomisk og forretningsmæssigt rustet til at beslutte og til at investere på rette tidspunkt, som et patenteringsforløb kræver.

Vi hjælper dig gerne på vej med de strategiske overvejelser og med at balancere behovet for beskyttelse af jeres ideer og jeres ressourcer.

Hvad kan du beskytte med et patent?

Et patent beskytter virksomhedens opfindelser, typisk teknologiske løsninger. Handler det om udseende, form eller navne kan de beskyttes af varemærke- eller designregistrering.

Få overblik over, hvilke typer af varemærker, der findes og hvilke krav et varemærke skal opfylde for at kunne beskyttes.

En teknologi kan også beskyttes af en brugsmodel, hvor kravene til opfindelseshøjde (se næste afsnit) ikke er så høje. Nogle gange kan flere rettigheder med fordel anvendes på én gang. Vi rådgiver altid om hvad der vil give størst beskyttelse i den aktuelle sag.

Tekniske produkter kan også beskyttes af en designregistrering, vel at mærke, hvis designet er noget særligt. Dette var tilfældet for en aktuator fra Concens, der fremstiller aktuatorer, som indgår i f.eks. hæve-sænke-borde.

Softwarepatent

Patent på software - eller computerimplementerede opfindelser - er et kapitel for sig. Vi har samlet en masse om det i denne artikel: Hvordan får man patent på software?

Du kan også se casen SASHA - patent på sikker deling, hvis du vil vide mere om patentering af software.

Hvilke krav er der til patentansøgningen?

Det er myndighederne, der tager stilling til patentansøgningen. Der en lang række krav til ansøgningen, som du skal overholde hvis du vil opnå beskyttelse.

  1. Din opfindelse skal være ny: En opfindelse siges at være ny, hvis den i sin helhed ikke tilsyneladende fremgår af kendt teknik. Kendt teknik er den teknik der på tidspunktet for indlevering af ansøgningen er tilgængelig for offentligheden gennem skriftlig eller mundtlig beskrivelse, praktisk udnyttelse eller på anden måde. Derfor skal du også være opmærksom på, ikke at vise eller omtale den på messer, i artikler eller på andre måder inden du indleverer ansøgningen.
  2. Din opfindelse skal have opfindelseshøjde: Det betyder at for at kunne patenteres, skal din opfindelse adskille sig væsentligt fra kendt teknik inden for samme eller andre tekniske områder.
  3. Din opfindelse skal kunne udnyttes i en erhvervsmæssig sammenhæng: Den skal altså kunne udnyttes industrielt, fx inden for håndværk, industrien eller landbruget.

Din opfindelse skal leve op til de tre kriterier for at den kan patenteres.

Hvordan søger man patent?

Arbejdet med ansøgningen er en strategisk proces. Det, du skriver og ikke skriver i din ansøgning, har stor betydning for hvad du senere får beskyttet. Når først ansøgningen er indleveret er det svært at rette i den, senere i forløbet.

Først og fremmest skal du overveje, hvor i verden det giver mening at beskytte opfindelsen. Er det kun aktuelt i Danmark, eller er virksomheden også aktiv på eksportmarkeder? Det har betydning for, hvilken type ansøgning, der skal laves.

Noget af det, der kan hjælpe dig, når du skal vurdere om du skal søge patent er en IP-strategi.

Det er muligt at søge nationalt i Danmark eller et andet land, men det er også muligt at indlevere enten en europæisk (EP-ansøgning) eller en international ansøgning (PCT-ansøgning). Det er derfor væsentligt at have en strategi for på hvilke markeder, produktet skal afsættes nu og i fremtiden.

Læs om enhedspatent - et patent, der dækker pt 17 lande.

Der går 18 måneder fra en patentansøgning er indleveret til den bliver offentliggjort. Herefter fortsætter myndighedernes behandling af ansøgningen og der kan gå op til 5 år før patentet udstedes.

For at komme bedst muligt fra start anbefaler vi at lave en nyhedsundersøgelse i forskellige databaser. På den baggrund kan vi vurdere på forhånd, om opfindelsen kan leve op til kravene for en patentansøgning, men vi bruger også resultaterne fra nyhedsundersøgelsen til at vinkle og udarbejde patentansøgningen, så den både opfylder de forskellige patentmyndigheders krav til udformning og samtidig giver dig som kunde størst værdi i forhold til beskyttelsesomfanget.

Vi håndterer naturligvis også korrespondancen frem til udstedelse af patentet – med myndighederne direkte eller gennem vores internationale netværk af dygtige og nøje udvalgte agenter og samarbejdspartnere, hvor det er nødvendigt.

Der er desuden en række formelle regler, der skal overholdes med hensyn til beskrivelsen af din opfindelse. I løbet af ansøgningsprocessen vil det ofte være nødvendigt at tilrette kravene i din ansøgning. Rettelserne må kun ske inden for meget faste rammer og kun på basis af det, der oprindeligt er indleveret med din ansøgning.

Derfor er det afgørende for værdien af din ansøgning og styrken af det udstedte patent, at din patentansøgning indeholder al væsentlig information og at den er præsenteret optimalt i forhold til myndighedskrav, sagsbehandling og en langtidsholdbar beskyttelse af dine produkter og udvikling. Vores allerbedste råd er: Overlad ansøgningen til en ekspert.

Læs for eksempel hvordan vi hjælper Hydract A/S med at omsætte patenter til forretning.

Hvad er en PCT-ansøgning?

En PCT-ansøgning er en international patentansøgning, der gør det muligt at søge patentbeskyttelse for en opfindelse i flere lande samtidig.

Vi har samlet spørgsmål og svar om PCT-ansøgning i denne artikel.

Få hjælp til patentansøgning

Hos os er din ansøgning i trygge hænder. Vi kender forretningsgangene hos myndighederne, indholdskrav, sprogbrug og timing indgående. Du får en grundig patentansøgning, udarbejdet af eksperter, der ikke laver andet. Det øger din chance for at du får dit patent og at dit patent er både stærkt og bredt nok til reelt at beskytte og styrke din forretning.

Vi har gennem mange år specialiseret os og vi ved, hvad en patentansøgning skal indeholde. Vi er desuden flere konsulenter og European Patent Attorneys, der selv har siddet på myndighedssiden både i Danmark og Europa, så vi kender systemet indefra. Vi arbejder tæt sammen med vores advokatkolleger, som har dyb indsigt i juridiske problemstillinger og ved, hvad der skal til, for at en erhvervet rettighed også kan holde i en eventuel indsigelse eller retssag. Den indsigt er vigtig allerede i patentansøgningsfasen.

Lampeproducent dømt for at markedsføre lamper som patenterede efter udløb af patentet
Kom i kontakt med en ekspert i patenter Udfyld formularen, så ringer vi
“Det afgørende for værdien af din ansøgning og styrken af det udstedte patent, at din patentansøgning indeholder al væsentlig information og at den er præsenteret optimalt i forhold til myndighedskrav, sagsbehandling og en langtidsholdbar beskyttelse af dine produkter.”
Lasse Rosenfeld Lauridsen

Lasse Rosenfeld Lauridsen

Partner & European Patent Attorney

Vi hjælper allerede disse virksomheder