Skip to main content

Varemærke

Vi forstår. Det vigtigste I har er jeres konkurrenceevne.

Varemærke

Vil du undgå, at andre snylter på dit gode navn og rygte, som du har brugt år på at opbygge? Så bør du overveje at beskytte det, der kendetegner din virksomhed med et varemærke: du kan beskytte alt fra firmanavne og produktnavne til logoer, slogans, lyde og farver.

Dit brand, kendskabet til din virksomhed og kvaliteten af dine varer og ydelser har betydning, når dine kunder skal vælge, hvem de køber af. Og alt sammen er det beskyttet med de rette varemærker. Varemærket hjælper dig med at stoppe dine konkurrenter i at efterligne eller lægge sig for tæt op ad dit brand. Og med et varemærke er det dig, der har den stærkeste hånd, hvis det skulle ende med en konflikt eller retssag om krænkelser.

I Danmark har du en ret ved bare at have markedsført dit produkt. Det vil sige, at du kan opnå at få nedlagt forbud mod videre salg og tilbagetrækning af efterligninger, selvom du ikke har beskyttet dem med en varemærkeregistrering. Men den ret er altså kun gældende i Danmark – og vi anbefaler aldrig, at man støtter sig til ikke-registrerede rettigheder.

Dit varemærke skal opfylde tre krav for at kunne beskyttes:

  • Det skal kunne adskille din virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders
  • Det skal kunne gengives på en måde, der gør det muligt at fastslå den klare og præcise genstand for beskyttelsen
  • Varemærket skal have særpræg.

Der er også en række ting, varemærket ikke må. Listen her nævner nogle, men langt fra alle:

  • Det må ikke være beskrivende. Du kan fx registrere mærket GOLD for kaffe men ikke for smykker
  • Du må ikke inkludere officielle statskendetegn som det danske flag uden tilladelse
  • Det må ikke krænke andres varemærkeret.

Vi hjælper allerede disse virksomheder